Vārda dienu svin: Varis, Eduards, Edvards
   


<< Iepriekšējā lapa 1 2 3347 348 349424 425 426 Nākamā lapa >>

Lauksaimniekiem: Precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai
Ievietots 17.01.2013 11:56:32

15.janvārī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1145 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai”.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrība: Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ievietots 17.01.2013 11:51:02

Pamatojoties uz grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” ar 2013.gadu nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50% no aprēķinātas nodokļu summas, bet ne vairāk par 300 latiem, par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem- dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esošie vai audžuģimenē ievietotie bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Kultūra: Skrundas pašdarbnieki lustējas
Ievietots 16.01.2013 18:14:08

12.janvārī Skrundas kultūras namā pulcējās novada amatiermākslas kolektīvi. Dziedātāji, dejotāji, folkloras kopas, audējas, dramatiskie kolektīvi - kopumā novadā darbojas divdesmit piecas dažāda vecuma interešu grupas. Tradicionāli koncerts notiek divās daļas, pirmajā kolektīvi skatītājiem parāda, ko viņi apgūst mēģinājumu procesā. Par pirmās daļas vadītājiem šogad bija izvēlēti novada amatierteātru aktieri.

lasīt vairāk...

komentāri 1


Lauksaimniekiem: Izsludina projektu konkursu meliorācijas sistēmu attīstībai
Ievietots 16.01.2013 18:04:41

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu".

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrība: Uzsākta Ventas un Liepājas ielu Skrundā rekonstrukcija
Ievietots 16.01.2013 17:40:15

Skrundas novada pašvaldība informē, ka uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ventas un Liepājas ielu rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” īstenošana, kura ietvaros no 2013.gada augusta līdz 2014.gada decembrim paredzēts veikt objekta „Tranzīta ielu (A9) - Ventas un Liepājas ielu rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” būvniecību.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrība: Par SEB bankas izbraukuma vizītēm Skrundā
Ievietots 14.01.2013 14:13:14

Sākot ar 14.janvāri SEB bankas izbraukuma vizītes Skrundā notiks divas reizes mēnesī – katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā no plkst. 9.00 - 12.00. Attiecīgi šomēness konsultācijas notiks 21.janvārī. Klientu apkalpošana tāpat kā līdz šim notiks Skrundas pašvaldības telpās.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrība: Vairāk nekā simts kurzemnieku apmācīti par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un integrēšanas iespējām
Ievietots 14.01.2013 12:19:33

Rudens mēnešos semināros „Cilvēku ar invaliditāti vajadzības un integrācijas iespējas” apmācīts vairāk nekā simts kurzemnieku. Semināri noritēja piecās Kurzemes vietās: Skrundā, Īvandē, Bernātos, Ziru pagastā un Rojā. Tos kopumā apmeklēja 140 pārstāvju no Kurzemes reģiona bērnu un pieaugušo sociālās aprūpes centriem, sociālajiem dienestiem un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijām, nevalstiskajām organizācijuām, izglītības un pašvaldību iestādēm.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrība: Kurzemē noslēdz apmācības par universālā dizaina principiem
Ievietots 14.01.2013 12:16:39

Līdz 2013.gada aprīlim Kurzemes Plānošanas reģions noslēgs apmācību ciklu par universālā dizaina principiem par ikvienam pieejamākas un saprotamākas vides veidošanu. Līdz šim semināri jau noritējuši Skrundā, Bernātos, Ziru pagastā un Rojā. Tuvākais seminārs 30.-31.janvārī un 7.februārī Īvandes muižā. Noslēdzošais seminārs plānots martā vai aprīlī.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrība: Skolas aicinātas piedalīties stādu audzēšanas konkursā „Dārznīca”
Ievietots 11.01.2013 10:03:41

Latvijas Stādu audzētāju biedrība jau otro gadu pēc kārtas aicina visu Latvijas skolu 1.–6. klašu skolēnus un skolotājus piedalīties stādu audzēšanas konkursā “Dārznīca”. Konkursa ietvaros Latvijas skolēniem būs iespēja iejusties dārznieku lomās, sešu mēnešu laikā pašu spēkiem izaudzējot trīs augus un savus novērojumus dokumentējot „Augu dienasgrāmatā”.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Uzņēmējdarbība: SIA "Korkalns" veicis sabiedrisko apspriedi
Ievietots 09.01.2013 21:23:28

8.janvārī SIA “KORKALNS” telpās notika sabiedriskā apspriešana par atļaujas saņemšanu A kategorijas piesārņojošai darbībai. SIA “KORKALNS” ir noslēgta cikla cūku nobarošanas komplekss Rudbāržu pagastā.

lasīt vairāk...

komentāri 0

<< Iepriekšējā lapa 1 2 3347 348 349424 425 426 Nākamā lapa >>

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv