Vārda dienu svin: Alnis, Andulis
   
<< Iepriekšējā lapa 1 2 3359 360 361402 403 404 Nākamā lapa >>

Izglītība: Mācību priekšmetu olimpiādes 2011./2012. mācību gads
Ievietots 02.04.2012 15:15:59

Tuvojas noslēgumam mācību priekšmetu olimpiāžu laiks. Skolas aktīvi piedalījušās valsts 2. posma olimpiādēs, kuras notika novadu apvienībā, starpnovadu olimpiādēs gan Saldū, gan Brocēnos, kā arī Skrundas novada organizētajās olimpiādēs. Izvērtējums un apkopojums taps maijā, kad varēs pārskatīt visus panākumus, sasniegumus un uzvaras. 

lasīt vairāk...

komentāri 0


Domes sēdes: Domes 2012. gada 29. marta sēde
Ievietots 02.04.2012 09:26:26

Sēdes protokols Nr.6

komentāri 0


Sabiedrība: Kulinārijas brīnumvakars Rudbāržos
Ievietots 01.04.2012 10:52:04

29. marta vakarpusē Rudbāržos tikās Kulinārijas brīnumvakara interesenti. Šoreiz tika mainīta gan pasākuma forma, gan tikšanās vieta. Tagad mūs silti uzņēma O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas telpās.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrība: Grozījumi MK noteikumos par atbalstu uzņēmumu radīšanai un attīstībai un bezakcīzes dīzeļdegvielu lauksaimniekiem
Ievietots 29.03.2012 23:20:01

29.martā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēti grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)""
Noteikumi stāsies spēkā 2012. gada 30. martā.
http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=245951&laidiens_id=11160

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrība: Uzņēmumi pastiprināti interesējas par iespēju iekarot eksporta tirgu
Ievietots 29.03.2012 23:14:15

1.aprīlī tiek atjaunota Starta tarifa patēriņa uzskaite mājsaimniecībām, kas par pirmajām patērētajām 1200 kilovatstundām paredz norēķināties pēc samazinātās tarifa likmes jeb Starta tarifa. Sākot elektroenerģijas uzskaiti ar 1.aprīli, pirmais norēķins pēc Starta tarifa likmes jāveic maijā, veicot apmaksu par patēriņu aprīlī. Klientiem ir iespēja pārbaudīt savu Starta tarifa patēriņa atlikumu e-latvenergo.lv vai, saņemot informatīvu īsziņu. Rēķinoties ar ekonomisko situāciju, AS „Latvenergo” atvieglo elektroenerģijas izmaksu segšanu, nodrošinot sociālo atbalstu vairākām iedzīvotāju grupām.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrība: No 1.aprīļa atkal stājas spēkā Starta tarifs
Ievietots 29.03.2012 23:05:44

1.aprīlī tiek atjaunota Starta tarifa patēriņa uzskaite mājsaimniecībām, kas par pirmajām patērētajām 1200 kilovatstundām paredz norēķināties pēc samazinātās tarifa likmes jeb Starta tarifa. Sākot elektroenerģijas uzskaiti ar 1.aprīli, pirmais norēķins pēc Starta tarifa likmes jāveic maijā, veicot apmaksu par patēriņu aprīlī. Klientiem ir iespēja pārbaudīt savu Starta tarifa patēriņa atlikumu e-latvenergo.lv vai, saņemot informatīvu īsziņu. Rēķinoties ar ekonomisko situāciju, AS „Latvenergo” atvieglo elektroenerģijas izmaksu segšanu, nodrošinot sociālo atbalstu vairākām iedzīvotāju grupām.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrība: Ar bērniem un jauniešiem runā par vardarbību
Ievietots 29.03.2012 22:45:17

23.martā Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notika tematisks pasākums "Vardarbība pret bērnu." Pasākumā audzinātāja Antra Bikše izstāstīja par vardarbību veidiem, kādi sastopami. Kā bērnam rīkoties, ja kāds dara pāri, pie kā griezties.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Piedalās konkursā
Ievietots 29.03.2012 22:42:37

28.martā Saldus mūzikas skolā notika VII Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkurss Sol-Re-La-Mi. No Skrundas mūzikas skolas piedalījās Annija Elizabete Meija (6.vijoļspēles klase, skolotāja Sandra Nikovska) un ieguva III pakāpes diplomu. Apsveicam!

komentāri 0


Sabiedrība: Informācija par ELFLA atklāta projektu konkursa 4.kārtas rezultātiem
Ievietots 29.03.2012 14:48:40

Informējam par biedrībā „Darīsim paši!” no 2012.gada 23.februāra līdz 2012.gada 23.martam 4.kārtā iesniegtajiem projektu pieteikumiem Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Bibliotēkas: Tiekas ar rakstnieci Andru Manfeldi
Ievietots 28.03.2012 14:15:30

26. martā Skrundas bērnu bibliotēkā notika tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi. Šis bija pirmais pasākums no Kultūrkapitāla fonda (KKF) atbalstītā projekta „Kurzemes literāti Skrundas novadā”. Uz tikšanos tika aicināti Skrundas vidusskolas devīto klašu skolēni, kuri, savu literatūras skolotāju J. Kozjuras un M. Muižarājas mudināti, ieradās kuplā skaitā.

lasīt vairāk...

komentāri 0

<< Iepriekšējā lapa 1 2 3359 360 361402 403 404 Nākamā lapa >>

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv