Vārda dienu svin: Varis, Eduards, Edvards
   


<< Iepriekšējā lapa 1 2 3375 376 377424 425 426 Nākamā lapa >>

Bibliotēkas: Tiekas ar rakstnieku Māri Runguli
Ievietots 02.05.2012 10:29:01

24. aprīlī uz tikšanos ar rakstnieku Māri Runguli aicināja Skrundas bērnu bibliotēka. Šī bija kārtējā tikšanās KKF atbalstītajā projektā „Kurzemes literāti Skrundas novadā”.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Rudbāržu pedagogi viesojas Slovākijā
Ievietots 01.05.2012 07:46:30

No 16. - 20. aprīlim Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas pedagogi piedalījās Comenius projekta „Ksenofobijas pārvarēšana ar dziļāku Eiropas kultūru izpratni” kārtējā darba vizītē Slovākijā.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Pulkveža Oskara Kalpaka vārdā nosaukto skolu salidojums
Ievietots 01.05.2012 07:39:07

20. un 21.aprīlī Oskara Kalpaka Rīgas daiļamatniecības skolā notika Kalpaka skolu skolēnu salidojums. Tajā piedalījās arī 14 mūsu skolas skolēni un divas skolotājas. Pirmajā dienā mūs veda pastaigā pa Rīgu un uz diviem muzejiem. Vispirms mūs sadalīja divās grupās, un katra grupa devās uz savu vietu. Pirmā grupa devās uz Okupācijas muzeju, otra- uz Rīgas domi.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrība: Biedrība „Darīsim paši!” izsludina konkursu
Ievietots 30.04.2012 17:20:19

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrība: Biedrība „Darīsim paši!” izsludina konkursu
Ievietots 30.04.2012 16:57:54

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas II kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sociālā nozare: Noslēdzas motivācijas grupu nodarbības jauniešiem
Ievietots 30.04.2012 13:03:12

26.aprīlī alternatīvās aprūpes dienas centrā notika pēdējā motivācijas grupu nodarbība jauniešiem. Nodarbības sākās 2011. gada oktobrī psiholoģes Ingas Pumpuriņas un speciālās pedagoģes Dainas Ābeles vadībā. Nodarbībās jaunieši iepazinās, runāja par noteikumiem un tiesībām, dažāda veida atkarībām, vērtībām, laimi, izglītības nozīmīgumu, vardarbību, konfliktiem un to risināšanas metodēm, pašapziņu un pašvērtējumu. Katra tikšanās reize sākās ar iedibinātu tradīciju – pastāstīt, kas labs un kas jauns noticis ar mani pa laiku kopš pēdējās tikšanās reizes. Hei, patiešām dzīvē notiek arī labas lietas, atliek tikai padomāt, ieraudzīt un dzīve iekrāsojas košākās krāsās!

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrība: Sanāksme par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu
Ievietots 30.04.2012 12:53:08

14.maijā pl.15.00 Rudbāržu kultūras nama zālē, „Dārdedzes” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi par SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Rudbāržu un Sieksātes ciemos Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Domes sēdes: Domes 2012. gada 26. aprīļa sēde
Ievietots 30.04.2012 09:23:47

Sēdes protokols Nr.7

komentāri 0


Sociālā nozare: Skrundas novada p/a ”Sociālais dienests” informē
Ievietots 27.04.2012 20:53:18

Sākot ar 2012. gada 16. martu ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Lauksaimniekiem: Lauku atbalsta dienesta paziņojums
Ievietots 27.04.2012 07:10:30

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka atsauc 2012.gada 5.aprīļa laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (Nr.55 (4658)) izsludināto paziņojumu par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu no 2012.gada 7.maija Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”.

lasīt vairāk...

komentāri 0

<< Iepriekšējā lapa 1 2 3375 376 377424 425 426 Nākamā lapa >>

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv