Vārda dienu svin: Leonīda, Leonīds
   
Lasīt :: 03.11.2010 08:25:21

Skrundas novada kultūras pasākumu kalendāru var APSKATĪT ŠEIT


Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 10.10.2017. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 2.1.1/17), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli: Centra Garāžas Nr. 8, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6268 003 0152 006. Sākotnējā cena EUR 0,15 par 1 m2 (piecpadsmit centi) bez PVN.

Izsoles laiks 16.11.2017. plkst. 10:00.

Izsoles vieta – Skrundas novadā, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 15.11.2017. plkst. 16:00.

Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.

NOTEIKUMI UN PIETEIKUMS


Iespēja Skrundā iegūt kvalifikāciju "Aprūpētājs"

Rīgas 1. medicīnas koledža aicina pieteikties mācībām speciālista kvalifikācijas “Aprūpētājs” iegūšanai Skrundā. Mācības ilgs aptuveni gadu, un to beidzējiem tiks piešķirts otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis. Mācību laikā tiks maksāta stipendija. LASĪT VAIRĀK


2014. gada 21. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 71 ”Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. LASĪT VAIRĀK.


Biedrība "Venta krasti" Nīkrāces Saieta nama II stāvā katru darba dienu aicina ikvienu pagasta iedzīvotāju bez maksas saņemt lietotu apģērbu un apavus. Īpaši gaidām jaunās māmiņas, jo bērnu apģērbi ir plašā klāstā.


SIA Eko Kurzeme informē


   

KAD?

KUR?

KAS NOTIEK?

PAPILDU INFORMĀCIJA

no 3. oktobra Skrundas kultūras nama vestibilā

Izstāde rokfestivālam “Saldus Saule” – 30.

Saldus pilsētas bibliotēkas darbinieku vairāku mēnešu pētījums par rokfestivāla "Saldus Saule" vēsturisko hronoloģiju. Planšetēs izvietota informācija par nozīmīgākiem faktiem, tos ilustrējot ar fotogrāfijām un preses publikācijām.

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

no 3. līdz 27.oktobrim

Nīkrāces atpūtas centrā Skrundas mākslas studijas darbu izstāde enkaustikas tehnikā. AFIŠA

22470402

(Inga Ezeriete)

4. oktobrī

 plkst. 18:00

Skrundas kultūras nama mazā zālē Vingrošana ikvienam vecumam un interesentiem.

29427990

Inese Ivāne

no 10. līdz 23.oktobrim Rudbāržu bibliotēkā Izstāde - "Ritas Reihleres sveču kolekcija".

29928239

(Mārīte Kviese)

no 15. oktobra līdz 9.novembrim Rudbāržu bibliotēkā Izstāde - "Romāns tumšiem rudens vakariem".

29928239

(Mārīte Kviese)

no 16. oktobra līdz 20.oktobrim Nīkrāces pagastā

Labo darbu nedēļas ietvaros Nīkrāces pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties kapu uzkopšanas talkās, kas notiks:

  • 16.10. plkst. 13.00 Purvkroga kapos;
  • 17.10. plkst. 13.00 Lēnu baznīcas kapos;
  • 18.10. plkst. 13.00 Miera kapos;
  • 19.10. plkst. 13.00 Tukuma kapos;
  • 20.10. plkst. 11.00 Priednieku un Līgutu kapos;
  • 20.10. plkst. 13.00 Nīkrāces kapos.
Ir iespēja ar pagasta transportu nokļūt līdz attiecīgajiem kapiem. Aicinām līdzi ņemt grābekli un plēves gabalu.

26665663

(Ilona Rītiņa)

20. oktobrī

plkst.18.00

Rudbāržu sporta zāles telpās Jauniešu klubiņā tiks veidotas atstarojošas piespraudītes.

26261729

(Inese Ozoliņa)

21. oktobrī 

plkst.17.00

Nīkrāces atpūtas centrā Aicinām seniorus uz jauku rudens pēcpusdienu. Līdzi ņemsim labu garastāvokli un cienastu. Lūgums pieteikties līdz 17. oktobrim.

22470402

(Inga Ezeriete)

21. oktobrī 

plkst.21.00

Skrundas kultūras namā

Muzikanti ielūdz uz nakts balli „SATIKŠANĀS SKRUNDĀ!”

Ballē spēlēs grupas „Rosols” (Aizpute), „Temperaments” (Vērgale), „Piemare” (Pāvilosta), „KAS” (Aizpute), “Zelta kniede” (Sigulda) un DJ Matīss (Aizpute).

Ieejas maksa – EUR 5.00

 

Galdiņus rezervēt pa t. 63331556

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

No 23. līdz 27.oktobrim

Skrundā

Veselības nometnīte bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Pieteikties pa tālruni 26114629 vai 29427990.

26114629 (Gunita)

29427990 (Inese)

No 23. līdz 27.oktobrim Raņķos Veselības nometnīte bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Pieteikties pa tālruni 26568403 vai 29427990.

26568403 (Aija)

29427990 (Inese)

No 23. līdz 27.oktobrim Jaunmuižā Veselības nometnīte bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Pieteikties pa tālruni 20225924 vai 29427990.

20225924 (Elza)

29427990 (Inese)

No 23. līdz 27.oktobrim Rudbāržos Veselības nometnīte bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Pieteikties pa tālruni 26261729 vai 29427990.

26261729 (Inese)

29427990 (Inese)

No 23. līdz 27.oktobrim Nīkrācē Veselības nometnīte bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Pieteikties pa tālruni 22470402 vai 29427990.

22470402 (Inga)

29427990 (Inese)

24. oktobrī 

plkst.13.00 - 16.00

Rudbāržu bibliotēkā Pasākums skolēniem. Spēlēsim spēles - "Apkārt pasaulei", "ALIAS", "Saderēsim?".

29928239

(Mārīte Kviese)

27. oktobrī 

plkst.18.00

Rudbāržu sporta zālē Galda spēles. Aicināti piedalīties visi Rudbāržu iedzīvotāji.

26261729

(Inese Ozoliņa)

27. oktobrī 

plkst.18.00

Skrundas kultūras namā

Cirka kolektīva “AGRO” (UKRAINA) izrāde “ANNAS UN ELZAS PIEDZĪVOJUMI PASAKU VALSTĪBĀ”.

Neticams stāsts par divu meiteņu Annas un Elzas, un viņu draugu – pasaku varoņu piedzīvojumiem. Bērnus priecēs akrobāti Troļļi, žonglieri, Harijs Poters, spēcīgais akrobāts Supermens, labās Fejas, Karību jūras pirāti ar ziepju burbuļiem, klauni Smurfi.

Uzmanību! Konkurss!!! Uzzīmē kādu no pieminētajiem pasaku varoņiem! Atnes zīmējumu uz pasākumu un saņem dāvanu!

Biļešu cenas :

Iepriekšpārdošanā (no 16. oktobra) - Skrundas kultūras namā, bērnu bibliotēkā – EUR 5.00

Pasākuma dienā – EUR 6.00

Ar flaijeri (viens flaijeris paredzēts vienai ieejas biļetei un tos izdalīs pasākuma rīkotāji skolās un pirmsskolas grupās no 16. oktobra) – EUR 5.00

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

29. oktobrī 

plkst.10.00

Skrundas kultūras namā

Notiks Skrundas novada atklātās sacensības individuālajiem spēlētājiem kāršu spēlē "Zolīte". Sacensības notiks 5 kārtās.

Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā no plkst. 9.00 līdz 9.30. AFIŠA

29570360

(Aivita Staņeviča)

6. novembrī

plkst.17.30

Skrundas bibliotēkā Dāmu klubiņa nodarbība. Tēma: diegu bumbas svētku rotai. Jaunajām dalībniecēm par nepieciešamiem materiāliem interesēties pa tālr. 29427990

29427990

(Inese Ivāne)

8. novembrī

plkst. 9.00

Nīkrāces Veselības punktā

Pieņems dr. Āboliņš  

 

Komentāri
Šobrīd nav izveidots neviens komentārs.
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv