Vārda dienu svin: Eiženija, Ženija
   
Lasīt :: 03.11.2010 08:25:21

Skrundas novada kultūras pasākumu kalendāru var APSKATĪT ŠEIT


Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsole

Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli: Garāžas I Nr. 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 0153 007, ar kopējo platību 40,4 m2. Sākotnējā cena 0,15 EUR par 1 m2 (piecpadsmit centi) bez PVN.

Izsoles laiks: 19.04.2017. plkst. 10.00.

Izsoles  vieta: Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija: līdz 18.04.2017. plkst. 16.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

IZSOLES NOTEIKUMI


Nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles

Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles:

  • Garāžas I Nr. 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6268 003 0153 007. Sākotnējā cena EUR 0,15 par 1 m2 (piecpadsmit centi) bez PVN.
  • Šķūnītis "Centra garāžas" Nr. 18, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6268 003 0304. Sākotnējā cena EUR 0,15 par 1 m2 (piecpadsmit centi) bez PVN.

Izsoļu laiks: 12.04.2017. plkst. 10.00 un 10.10.

Izsoļu vieta: Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā.

Izsoļu dalībnieku reģistrācija: līdz 11.04.2017. plkst. 16.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

IZSOĻU NOTEIKUMI


Nekustamā īpašuma izsole

Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – Graudu ielā 4, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6282 008 0472 – izsoli. Nosacītā cena: 2000 EUR (divi tūkstoši euro).

Izsoles laiks: 29.03.2017. plkst. 10.00.

Izsoles vieta: Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija: līdz 28.03.2017. plkst. 16.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

IZSOLES NOTEIKUMI


Vingrošanas nodarbības

Ar 5. oktobri  plkst. 18.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālītē atsākas iknedēļas bezmaksas vingrošanas nodarbības. Laipni lūgti piedalīties! Tālrunis informācijai: 29427990 (Inese Ivāne).


Novuss Nīkrācē

Nīkrāces Atpūtas centrā otrdienās un trešdienās no plkst. 16.00–18.00 notiek treniņi novusā. Treniņi  ir bez maksas. Trenere Biruta Leikarte.


2014. gada 21. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 71 ”Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. LASĪT VAIRĀK.


Biedrība "Venta krasti" Nīkrāces Saieta nama II stāvā katru darba dienu aicina ikvienu pagasta iedzīvotāju bez maksas saņemt lietotu apģērbu un apavus. Īpaši gaidām jaunās māmiņas, jo bērnu apģērbi ir plašā klāstā.


SIA Eko Kurzeme informē


   

KAD?

KUR?

KAS NOTIEK?

PAPILDU INFORMĀCIJA

24. martā

plkst. 20.00

Skrundas kultūras namā Skrundas novada 5. atklāto ziemas sporta spēļu laureātu apbalvošana. Pēc svinīgā pasākuma sportistiem un viesiem būs iespēja lustīgi izballēties. AFIŠA

26686620

(Jānis Rutkis)

25. martā

plkst. 12.00

Raņķos pie represēto akmens Piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem.

26568403

(Aija Zeme)

25. martā

plkst. 13.00

Lēnās pie piemiņas akmens

Atceres brīdis komunistiskā genocīda upuriem.

22470402

(Inga Ezeriete)

25. martā

plkst. 14.00

Skrundas dzelzceļa stacijā pie memoriālā vagona Piemiņas brīdis 1949. gada 25. marta deportācijas upuriem.

28327883

(Dita Ņuņēvica)

26. martā

plkst. 12.00

Rudbāržu sporta laukumā Pasākums "Orientēšanās sacensības pēc foto". Aicinātas pieteikties 3 cilvēku komandas. Pēc sacensībām mielosimies ar siltu zupu.

26261729 

(Inese Ozoliņa)

28. martā Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” telpās

Bezmaksas redzes pārbaude ar iespēju iegādāties optiskās brilles un saules brilles. Informācija un iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 26004155.

LASĪT VAIRĀK

26004155

30. martā

plkst. 17.00

Skrundas kultūras namā Skrundas un Saldus novadu skolu deju kolektīvu koncerts.

28327883

(Dita Ņuņēvica)

31. martā

plkst. 20.00

Skrundas vidusskolas sporta zālē

Nakts turnīrs volejbolā jauktajām komandām.

AFIŠA

29186723

(Jānis Rutkis)

10. aprīlī Skrundas novada bibliotēkās

Skrundas novada bibliotēkas aicina uz tikšanos ar žurnālistu un rakstnieku Imantu Liepiņu, sadarbībā ar Saeimas deputāti Nelliju Kleinbergu:

  • plkst. 11.00 Skrundas vidusskolā;
  • plkst. 13.00 Rudbāržu bibliotēkā;
  • plkst. 15.00 Nīkrāces bibliotēkā;
  • plkst. 17.00 Skrundas pilsētas bibliotēkā.

63331552

(Gunita Strode)

16. aprīlī Pie Skrundas zivju dīķiem

Putnu vērošanas pārgājieni.

LASĪT VAIRĀK

28256131

(Ritvars Rekmanis)

22. aprīlī

plkst. 18.00

Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā

"Lejaskurzemes mākslinieku festivāls", kurā sevi parādīt ir aicināti Skrundas, Saldus un Brocēnu novadu mūziķi un pasākumu vadītāji. Pieteikumi tiks pieņemti līdz 12. aprīlim.

LASĪT VAIRĀK

26162505

(Krista)

 

Komentāri
Šobrīd nav izveidots neviens komentārs.
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv