Vārda dienu svin: Vēsma, Fanija
   


Lielās Talkas organizatori izsludina Pagalmu konkursu :: 05.09.2011 19:45:08

Turpinot aizsāktās tradīcijas, jau trešo gadu pēc kārtas Lielās Talkas organizatori aicina ikvienu Latvijas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju piedalīties Lielās Talkas Pagalmu konkursā un iesūtīt informāciju par savu pagalmu, kam nepieciešami uzlabojumi.
Konkursa kārtībā tiks izvēlēti 5 pagalmi, kuriem Talkas organizatori sadarbībā ar piesaistītajiem sponsoriem, atbildīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nozaru ekspertiem izstrādās labiekārtošanas plānus un kopā ar pašiem pagalma iedzīvotājiem Lielās Talkas dienā uzsāks reālus sakopšanas darbus.

Sīkāk par konkursa norisi:
1)Konkursā pieteikumu var iesniegt ikviens Latvijas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs, kas sava pagalma labiekārtošanas procesā spēs uzņemties līdera lomu - iesaistīs kaimiņus, cieši sadarbosies ar organizatoriem un citādi palīdzēs projekta veiksmīgai realizācijai;
2)Konkursa pieteikums ir jāsaskaņo ar vismaz daļu no daudzdzīvokļu mājas kaimiņiem, kuri arī apliecinātu savu līdzdarbošanos pagalma labiekārtošanā (jānorāda iespējamais cilvēku skaits pagalma labiekārtošanas darbos);
3)Pieteikumā obligāti jānorāda:
a)Daudzdzīvokļu mājas adrese, dzīvokļu skaits šajā mājā, aptuvenais iedzīvotāju skaits, pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija (mobilā telefona numurs, e-pasta adrese);
b)Informācija par pašreizējo pagalma reālo stāvokli (brīvā formā; jāpievieno fotogrāfijas);
c)Iedzīvotāju vēlmes pagalma labiekārtošanai; (brīvā formā; norādot kaimiņu kopīgās idejas un vēlmes)
d)Norādīt pagalma teritorijas īpašnieku (pašvaldības, privātas personas vai juridiskas personas);
4)Pieteikumu veidot apraksta formā (ne vairāk kā 3 līdz 4 A4 formāta lapas);
5)Konkursa pieteikumus var iesūtīt līdz šī gada 23.oktobrim;
Adrese: LPS; Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050 ar norādi Lielās Talkas Pagalmu konkurss vai rakstot uz e-pastu: andra.miklucane@talkas.lv.
Konkursa pieteikumus izvērtēs ekspertu žūrija, un priekšroka tiks dota tiem pagalmiem, kur pašu iedzīvotāju aktivitāte un līdzdarbošanās būs visaugstākā. Konkursa rezultāti un labiekārtošanai izvirzītie pagalmi tiks paziņoti novembrī.
Lielās Talkas pagalmu sakopšanas un labiekārtošanas projekta mērķis ir mudināt Latvijas iedzīvotājus pašiem iesaistīties savas apkārtējās vides uzlabošanā un kopīgiem spēkiem radīt harmoniskai atpūtai piemērotu vidi šobrīd daudzviet izdemolētajos un „pelēkajos” daudzdzīvokļu namu pagalmos. To labiekārtošana notiks sadarbībā ar profesionāliem ainavu arhitektiem, arhitektiem, dārzniekiem, galdniekiem, augstskolu studentiem, pasniedzējiem, pašvaldībām un namu īpašniekiem.

Papildus informācija:
Anete Lesīte T.+371 29123464
Andra Miklucāne T.+371 26343430

Komentāri
Šobrīd nav izveidots neviens komentārs.
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv