Vārda dienu svin: Vēsma, Fanija
   


Skrundas novada p/a “Pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” informē
Ievietots 13.09.2011 08:00:54

2011. gada AUGUSTA mēnesī aģentūrā kopumā saņemts 171 iedzīvotāju iesniegums , kur prasīts trūcīgas personas statuss, brīvpusdienas, dzīvokļu pabalsti, atvieglinājumi veselības aprūpes saņemšanai u.c.

Informējam, ka 2011. gada AUGUSTA mēnesī kopumā sociālajiem pabalstiem izlietoti 10793 Ls;
tai skaitā: GMI pabalstiem 5770 Ls; dzīvokļu pabalstiem 1044 Ls; pārējiem pabalstiem 33979 Ls.
Augusta mēnesī izdalītas 17 A/S “Latvenergo”dāvinājuma kartes.

Skrundas novada
P/A "Sociālais dienests"
direktore Anda Vītola
26667415

 

komentāri 0


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv