Vārda dienu svin: Jānis
   


Skrundas novada p/a ”Sociālais dienests” informē
Ievietots 27.04.2012 20:53:18

Sākot ar 2012. gada 16. martu ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”.

Būtiskākās izmaiņas:

  • No valsts budžeta līdzekļiem apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā ir iekļautas krūšu protēzes.
  • Klienti var atkārtoti tikt uzņemti ortopēdisko apavu (gatavie ortopēdiskie un individuāli klientam izgatavojamie apavi) rindā 1 (vienu) gadu pēc iepriekšējo apavu saņemšanas.
  • Lai saņemtu bērnu pārvietošanās palīglīdzekļus un pieaugušo riteņkrēslus – personai apkalpošanas nodaļās jāierodas personīgi.
  • Personai, pēc uzaicinājuma saņemt tehnisko palīglīdzekli, mēneša laikā jāierodas saņemt piešķirtais tehniskais palīglīdzeklis.
  • Aktīvos riteņkrēslus (Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 2.pielikuma 109., 110., 111., 112., 113. un 114. punkts) personas var iegādāties īpašumā veicot līdzmaksājumu, ja persona atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 6.2 punktam.

Ja divu nedēļu laikā pēc otrreizēja uzaicinājuma, persona neierodas saņemt tehnisko palīglīdzekli, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs pieņem lēmumu atteikt piešķirt personai tehnisko palīglīdzekli un svītro personu no attiecīgā veida tehniskā palīglīdzekļa rindas.

Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs var pagarināt saņemšanas laiku, ja persona ārstējusies ārstniecības iestādē, ko apliecina ārstniecības iestādes izsniegtie dokumenti.

Sīkāka informācija par Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu, iesniedzamajiem dokumentiem, atrašanās vietu un darba laiku: http://www.nrcvaivari.lv/?55 vai tuvākajā Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļā Kuldīgā, Jelgavas ielā 60, LV-3301, tālrunis: 63320727, 26479363.

Informāciju sagatavoja- Marika Rimša
 

komentāri 0


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv