Vārda dienu svin: Emīlija, kalendārā neiekļautie vārdi
   


Vieglatlētiem iespēja startēt Kuldīgā
Ievietots 14.10.2012 08:30:00

17.novembrī pl.12.00 Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notiks Kuldīgas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā. Iespēja tajā startēt ir arī interesentiem no Skrundas novada.

1.MĒRĶIS UN UZDEVUMI.
1.1.Radīt iespēju novada iedzīvotājiem iesaistīties sporta aktivitātes, nostiprināt veselību un rast iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku.
1.2.Popularizēt vieglatlētiku Kuldīgā un novadā.
2.VIETA UN LAIKS.
Čempionāts notiks Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, 2012.gada 17.novembrī plkst.12.00
3.SACENSĪBU VADĪBA.
Sacensības organizē un vada Kuldīgas novada Sporta skolas vieglatlētikas nodaļa. Galvenais tiesnesis Roberts Blumbergs, galvenā sekretāre Ilze Stukule.
4.DALĪBNIEKI.
Sacensībās piedalās Kuldīgas novada un uzaicinātie sportisti no 16 gadu /1996. un vecāki/ vecuma.
Veterānu grupā startē:
Sievietes – 30 +, 40 +, 50 +, 60 +, 70 +
Vīrieši – 35 +, 40 +, 50 +, 60 +, 70+
5.SACENSĪBU PROGRAMMA.
60 m, 200 m, 600 m, 2000 m, augstlēkšana, tāllēkšana, lodes grūšana.
6.NOSACĪJUMI.
Sacensības individuālas, katrs dalībnieks drīkst piedalīties 2 (divās) disciplīnās, atbilstoši savai fiziskai sagatavotībai.
Dalībnieki par savu veselību atbild paši, to apstiprinot ar parakstu pieteikumā.
7.APBALVOŠANA.
1.-3.vietu ieguvēji absolūtā vērtējumā tiek apbalvoti ar Kuldīgas novada čempionāta medaļām un diplomiem. Pa vecuma grupām 1.-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Kuldīgas novada Sporta skolas medaļām un diplomiem.
8.UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI.
Sacensību organizēšanas un rīkošanas izdevumus sedz sacensību rīkotāji. Dalības maksa – Ls.2, - no dalībnieka, izņemot Kuldīgas novada iedzīvotājus.
9.PIETEIKUMI iesniedzami sacensību dienā un vietā līdz plkst. 11.00 vai iepriekš pa e-pastu ilze.stukule@gmail.com līdz 15.novembrim

 

komentāri 0


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv