Vārda dienu svin: Raivis, Raivo, Maksis
   Afiša: Lasīt
Ievietots 03.11.2010 08:25:21

Skrundas novada kultūras pasākumu kalendāru var APSKATĪT ŠEIT


Nomas tiesību izsole

Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – “Dārzi purvā”, Skrundas pagastā nomas tiesību izsoli. Sākotnējā cena: 35,00 EUR (piecdesmit eiro) par 1 ha gadā bez pievienotās vērtības nodokļa (kopējā platība: 26,7946 ha).

Izsoles laiks: 15.06.2017. plkst. 10.00.

Izsoles vieta: Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija: līdz 14.06.2017. plkst. 16.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

IZSOLES NOTEIKUMI


Nekustamā īpašuma izsole

Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Dārza ielā 8-4, Skrundā – izsoli. Nosacītā cena: 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro).

Izsoles laiks: 08.06.2017. plkst. 10.00.

Izsoles vieta: Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija: līdz 07.06.2017. plkst. 16.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

IZSOLES NOTEIKUMI


Novuss Nīkrācē

Nīkrāces Atpūtas centrā otrdienās un trešdienās no plkst. 16.00–18.00 notiek treniņi novusā. Treniņi  ir bez maksas. Trenere Biruta Leikarte.


2014. gada 21. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 71 ”Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. LASĪT VAIRĀK.


Biedrība "Venta krasti" Nīkrāces Saieta nama II stāvā katru darba dienu aicina ikvienu pagasta iedzīvotāju bez maksas saņemt lietotu apģērbu un apavus. Īpaši gaidām jaunās māmiņas, jo bērnu apģērbi ir plašā klāstā.


SIA Eko Kurzeme informē


   

KAD?

KUR?

KAS NOTIEK?

PAPILDU INFORMĀCIJA

No 29. maija līdz 4. jūnijam Skrundas novadā

Latvijas Veselības nedēļas sportiskās aktivitātes Skrundas novadā:

29427990

(Inese Ivāne)

No 29. maija līdz 

2. jūnijam

no plkst. 14.00

Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Radošā darbnīca “Mandalas”.

29852292

(Baiba Eversone)

29./30. maijā

no plkst. 18.00 līdz 19.00

Skrundas Mūzikas skola

Uzņemšanas eksāmeni Skrundas Mūzikas skolā klavieru, vijoles, akordeona, ģitāras, pūšaminstrumentu un sagatavošanas klasē.

Tālr. informācijai: 63331354.

63331354

31. maijā

plkst. 10.00

Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Vecāku klubiņa “Māmiņu skola” tikšanās.

26769098

(Sintija Stepiņa)

31. maijā

no plkst. 16.00 līdz 20.00

Mučukalna karjera apkārtnē, Skrundas novadā

Tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas – 2017” sacensības. 

Skrundas novada iedzīvotājiem garantēta iespēja saņemt pirmsstarta konsultāciju orientēšanās sporta pamatos.

LASĪT VAIRĀK

29539291

(Odeta Turka)

1. jūnijā

plkst. 14.00

Pie Skrundas kultūras nama

Plkst. 14.00 pie Skrundas kultūras nama BĒRNU SVĒTKI.

Plkst. 15.00 kultūras nama lielajā zālē apvienības TEĀTRIS UN ES muzikāla izrāde visai ģimenei "Burunduka TV šovs". Ieeja – bez maksas.

AFIŠA

28327883

(Dita Ņuņēvica)

2. jūnijā

plkst. 11.00

Rudbāržu sporta laukumā Bērnu svētki Rudbāržos! Bez aktivitātēm bērnu svētkos neiztikt – darbosies piepūšamās atrakcijas, un būs dažādas sporta aktivitātes. Visi mīļi aicināti!

28651944

(Inese Biliņeca)

9. jūnijā

no plkst. 9.00

Nīkrāces Veselības punktā Pieņems dr. Āboliņš, darbosies izbraukuma aptieka.

29427990

(Inese Ivāne)

14. jūnijā

plkst. 12.00

Rudbāržos pie piemiņas akmens
Aicinām iedzīvotājus nolikt ziedus Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā.

28651944

(Inese Biliņeca)

 

komentāri 0

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv