Vārda dienu svin: Ramona, Ritma
   

Afiša: Lasīt
Ievietots 03.11.2010 08:25:21

Skrundas novada kultūras pasākumu kalendāru var APSKATĪT ŠEIT


Pašvaldības nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles

Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles:

 • šķūnīša "Centra Garāžas Nr.17", Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas tiesību izsoli. Izsoles nosacītā cena par 1 m2 ir EUR 0,15 (piecpadsmit centi). IZSOLES NOTEIKUMI
 • Parka ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, nomas tiesību izsoli. Izsoles sākotnējā cena par EUR 300 (trīs simti eiro) gadā. IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoļu laiks: 15.08.2017. plkst. 10.00 un 10.10.

Izsoļu vieta: Raiņa ielā 11, Skrundā.

Izsoļu dalībnieku reģistrācija: līdz 14.08.2017. plkst. 16.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.


Pašvaldības nekustamā īpašuma izsole

Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma - Ventas ielā 2A, Skrundā, Skrundas novadā - izsoli.

Nosacītā cena: 6800 EUR (seši tūkstoši astoņi simti euro).

Izsoles laiks: 08.08.2017. plkst. 10.00.

Izsoles vieta: Raiņa ielā 11, Skrundā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija: līdz 07.08.2017. plkst. 16.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

IZSOLES NOTEIKUMI


Iespēja Skrundā iegūt kvalifikāciju "Aprūpētājs"

Rīgas 1. medicīnas koledža aicina pieteikties mācībām speciālista kvalifikācijas “Aprūpētājs” iegūšanai Skrundā. Mācības ilgs aptuveni gadu, un to beidzējiem tiks piešķirts otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis. Mācību laikā tiks maksāta stipendija. LASĪT VAIRĀK


2014. gada 21. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 71 ”Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. LASĪT VAIRĀK.


Biedrība "Venta krasti" Nīkrāces Saieta nama II stāvā katru darba dienu aicina ikvienu pagasta iedzīvotāju bez maksas saņemt lietotu apģērbu un apavus. Īpaši gaidām jaunās māmiņas, jo bērnu apģērbi ir plašā klāstā.


SIA Eko Kurzeme informē


   

KAD?

KUR?

KAS NOTIEK?

PAPILDU INFORMĀCIJA

17.-21. jūlijā

Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā

Radošās darbnīcas “Kabatas izmēra briesmonītis”. AFIŠA

24423505

(Eva Behmane)

19. jūlijā

plkst. 10.00

Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā "Māmiņu skola" - gatavosim bērniem draudzīgu plastilīnu, radoši darbosimies rotu darbnīcā un čalosim par bērnu lietām. Atnāc arī tu, gaidīsim! AFIŠA

24423505

(Eva Behmane)

19.-20. jūlijā Skrundas Bērnu un Skrundas Pilsētas bibliotēkās Skrundas Bērnu un Skrundas Pilsētas bibliotēkas būs slēgtas. Darbinieces piedalās Kurzemes bibliotekāru vasaras seminārā.

63331309

(Inga Zalgaucka)

22. jūlijā

plkst. 10.00

Rudbāržu sporta laukumā

Skrundas novada 2017. gada atklātais čempionāts minifutbolā.

AFIŠA

NOLIKUMS

26261729

(Inese Ozoliņa)

24.-28. jūlijā Rudbāržos kultūras nama telpās

Bērnu vasaras nometne “Vasaras skoliņa”. Visas aktivitātes nometnē ir bez maksas.

LASĪT VAIRĀK

AFIŠA

29427990

(Inese Ivāne)

29. jūlijā   Raņķu seniori tiek aicināti pieteikties uz 17. senioru saietu Rendā. Pasākums notiks 29. jūlijā Rendas pagasta "Zāgkalnos" - Usmas ezera krastā. Sīkāka informācija pie A. Zemes. 

26568403

(Aija Zeme)

29. jūlijā

Nīkrāces pagastā

Kapusvētki Lēnu katoļu baznīcas kapos:

 • plkst. 13.00 aizlūguma dievkalpojums baznīcā;
 • plkst.14.00 svētbrīdis kapos.

29378621

(Benita Lielāmere)

29. jūlijā Skrundas estrādē

Tautas deju festivāls "Griežam danci".

 • plkst. 18.00 svētku koncerts.
 • plkst. 22.00 zaļumballe ar grupu "Neoplāns". Ieejas maksa: 5,00 EUR, festivāla dalībniekiem – bez maksas.

28327883

(Dita Ņuņēvica)

No 31. jūlija

līdz

4. augustam

Raņķos Sākumskolas telpās

Bērnu vasaras nometne “Vasaras skoliņa”. Visas aktivitātes nometnē ir bez maksas.

LASĪT VAIRĀK

AFIŠA

29427990

(Inese Ivāne)

6. augustā Raņķu pagastā

Kapusvētki Raņķu pagasta kapsētās:

 • plkst.12.00 Irbes kapos;
 • plkst.13.00 Priednieku kapos;
 • plkst.14.00 Mazgaraušu kapos.

26568403

(Aija Zeme)

7.-11.augustā Skrundā kultūras nama telpās

Bērnu vasaras nometne “Vasaras skoliņa”. Visas aktivitātes nometnē ir bez maksas.

LASĪT VAIRĀK

AFIŠA

29427990

(Inese Ivāne)

8. augustā Pie Latvijas aptiekas, Kuldīgas ielā 4, Skrundā

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā.

LASĪT VAIRĀK

67142840, 27866655

13. augustā

Skrundas novadā

Kapusvētku svētbrīži Skrundas evaņģēliski luteriskajā draudzē:

 • plkst. 11.00 Skrundas baznīcas kapsētā (Svētbrīdis notiks baznīcā pēc ierastās kapusvētku kārtības);
 • plkst. 12.00 Klūgu kapsētā;
 • plkst. 12.30 Pidraišu kapsētā;
 • plkst. 13.00 Kasparleišu kapsētā.
63331555

17. augustā

plkst. 14.00

Parkā aiz Skrundas kultūras nama

Senioru dārza svētki.

Līdzi ņemt groziņu un labu garastāvokli. 

28327883

(Dita Ņuņēvica)

19. augustā Skrundas novadā

Kapusvētku svētbrīži Skrundas evaņģēliski luteriskajā draudzē:

 • plkst. 11.00 Sila kapsētā;
 • plkst. 11.30 Pastaru kapsētā;
 • plkst. 12.00 Dobeļu kapsētā;
 • plkst. 13.00 Vadžu kapsētā.
63331555
21.-25.augustā Nīkrācē saieta nama telpās

Bērnu vasaras nometne “Vasaras skoliņa”. Visas aktivitātes nometnē ir bez maksas.

LASĪT VAIRĀK

AFIŠA

29427990

(Inese Ivāne)

25. augustā

plkst. 22.00

Skrundas estrādē

Skrundas estrādes vasaras sezonas noslēguma zaļumballe kopā ar grupu "Apvedceļš”. Ieejas maksa: 5,00 EUR.

28327883

(Dita Ņuņēvica)

28. augustā

no plkst. 10.00

Pie Latvijas aptiekas, Kuldīgas ielā 4, Skrundā

Mobilās diagnostikas pakalpojumi.

LASĪT VAIRĀK

28689080

 

komentāri 0

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv