Vārda dienu svin: Valgudis, Ralfs, Vitālijs
   

Afiša: Lasīt
Ievietots 03.11.2010 08:25:21

Skrundas novada kultūras pasākumu kalendāru var APSKATĪT ŠEIT


Pašvaldības nekustamā īpašumu nomas tiesību izsole

Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma - Centra Garāžas Nr. 9, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā - nomas tiesību izsoli. Sākotnējā cena 0,15 EUR par 1 m2 (piecpadsmit centi) bez PVN. IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles laiks: 18.09.2017. plkst. 10.00.

Izsoles vieta: Raiņa ielā 11, Skrundā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija: līdz 15.09.2017. plkst. 16.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.


Iespēja Skrundā iegūt kvalifikāciju "Aprūpētājs"

Rīgas 1. medicīnas koledža aicina pieteikties mācībām speciālista kvalifikācijas “Aprūpētājs” iegūšanai Skrundā. Mācības ilgs aptuveni gadu, un to beidzējiem tiks piešķirts otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis. Mācību laikā tiks maksāta stipendija. LASĪT VAIRĀK


2014. gada 21. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 71 ”Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. LASĪT VAIRĀK.


Biedrība "Venta krasti" Nīkrāces Saieta nama II stāvā katru darba dienu aicina ikvienu pagasta iedzīvotāju bez maksas saņemt lietotu apģērbu un apavus. Īpaši gaidām jaunās māmiņas, jo bērnu apģērbi ir plašā klāstā.


SIA Eko Kurzeme informē


   

KAD?

KUR?

KAS NOTIEK?

PAPILDU INFORMĀCIJA

21.-25.augustā Nīkrācē saieta nama telpās

Bērnu vasaras nometne “Vasaras skoliņa”. Visas aktivitātes nometnē ir bez maksas.

LASĪT VAIRĀK

AFIŠA

29427990

(Inese Ivāne)

21.-25.augustā Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Radošās darbnīcas "Akmeņu māksla". AFIŠA

24423505

(Eva Behmane)

23. augustā

plkst.10.00

Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Māmiņu skola.

24423505

(Eva Behmane)

23.-24.augustā  

Ikviens Skrundas novada jaunietis aicināts doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonas novadu. Brauciena mērķis ir izzināt Madonas novada jauniešu pieredzi, darbojoties jauniešu centros, interešu grupās, īstenojot savas iniciatīvas.

LASĪT VAIRĀK

29852292

(Baiba Eversone)

25. augustā

plkst. 22.00

Skrundas estrādē

Skrundas estrādes vasaras sezonas noslēguma zaļumballe kopā ar grupu "Apvedceļš”. Ieejas maksa: 5,00 EUR.

28327883

(Dita Ņuņēvica)

26. augustā

no plkst. 18.00

Jaunmuižas pamatskolā

Jaunmuižas pamatskolai 30. 

  • no plkst. 18.00 reģistrācija;
  • plkst. 19.00 svinīgs pasākums;
  • plkst.  21.00 balle.
AFIŠA

29163537

(Inga Rence-Remte)

28. augustā

no plkst. 10.00

Pie Latvijas aptiekas, Kuldīgas ielā 4, Skrundā

Mobilās diagnostikas pakalpojumi.

LASĪT VAIRĀK

28689080
2. septembrī Skrundas vidusskolas smilšu laukumos

Sacensības "Draugus vieno volejbols". Sacensības notiks 3 vecuma grupās. Dalībniekiem pieteikties līdz 1.septembrim Aivitai Staņevičai  www.draugiem.lv vai pa t:29570360.

NOLIKUMS

29570360

(Aivita Staņeviča)

7. septembrī No Raņķu pagasta pārvaldes

Raņķu pagasta pensionāriem tiek organizēta ekskursija uz mājražotājas Antras Zeiliņas "Ķiploku  Pasauli”, Z/S "Celmi” siera ražotni, Bauskas Motormuzeju, Lolitas Duges "Piparmētru namiņu” un Vilces dabas parku.

LASĪT VAIRĀK

29470256

(M. Raga)

8. septembrī

no plkst. 9.00

Nīkrāces Veselības punktā  Pieņems dr. Āboliņš.

29427990

(Inese Ivāne)

 

komentāri 2

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv