Vārda dienu svin: Jana, Johanna, Hanna
   
Lasīt :: 03.11.2010 08:25:21

Skrundas novada kultūras pasākumu kalendāru var APSKATĪT ŠEIT


Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 30.11.2017. domes lēmumu (prot. 8, 6.§), organizē kustamās mantas - autobusa ISUZU TURQOISE, izlaiduma gads 2008., izsoli.

Izsoles vieta un laiks - 08.01.2018. plkst. 10.00, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 07.01.2018. plkst. 16.00.

Kustamās mantas izsoles nosacītā cena - 9000 EUR.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

NOTEIKUMI UN PIETEIKUMS


Iespēja Skrundā iegūt kvalifikāciju "Aprūpētājs"

Rīgas 1. medicīnas koledža aicina pieteikties mācībām speciālista kvalifikācijas “Aprūpētājs” iegūšanai Skrundā. Mācības ilgs aptuveni gadu, un to beidzējiem tiks piešķirts otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis. Mācību laikā tiks maksāta stipendija. LASĪT VAIRĀK


2014. gada 21. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 71 ”Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. LASĪT VAIRĀK.


SIA Eko Kurzeme informē


   

KAD?

KUR?

KAS NOTIEK?

PAPILDU INFORMĀCIJA

no 1. līdz 20. decembrim Nīkrāces bibliotēkā Irēnas Oses rokdarbu izstāde „Ziemassvētkus gaidot".

63354115

(Daina Jaunzeme)

no 1. līdz 20. decembrim Nīkrāces bibliotēkā Guntas Bulavas izstāde „Krāsainās, stilīgās zeķes”

63354115

(Daina Jaunzeme)

līdz 22. decembrim Raņķu bibliotēkā Apskatāma iedzīvotāju veidota izstāde "Adventes vainagi".

26158290

(Zane Latkovska)

no 1. līdz 31. decembrim Rudbāržu bibliotēkā Literatūras izstāde "Rakstniecei, tulkotājai un domātājai Zentai Mauriņai - 120"

28002278

(Mārīte Kviese)

no 1. līdz 31. decembrim Raņķu bibliotēkā Izstāde "Papīrs un burti", kurā apskatāmi Pārdaugavas mākslas skolas bērnu darbiņi

26158290

(Zane Latkovska)

no 11. līdz 22. decembrim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Ziemassvētku dāvanu darbnīcas. AFIŠA

24423505

(Eva Behmane)

no 11. līdz 29. decembrim Skrundas pilsētas bibliotēkā

"Nāk klusums,

Nāk Ziemassvēktu miers,

Un sirdij gaisma cita." (Z. Lazda)

Izstāde rosina atcerēties saulgriežu svētku tradīcijas

63331552

(Gunita Strode)

no 11. līdz 29. decembrim Skrundas bērnu bibliotēkā  Izstāde "Gadumijas apsveikumi" - ielūkosimies pagājušo laiku apsveikumu kartiņās.

63331309

(Inga Zalgaucka)

no 12. līdz 15. decembrim Rudbāržu pagasta kultūras namā

Notiks Ziemassvētku tirdziņš. Aicinām gan tirgotājus, gan pircējus apmeklēt šo tirdziņu.

Tirgoties gribētāji aicināti pieteikties pa tālruni: 28651944

28651944

(Inese Biliņeca)

15. decembrī

No plkst. 18.00-21.00

Rudbāržu sporta zālē

Radošās darbnīcas un mājražotāju tirdziņš. Piedalīties aicināti visi Skrundas novada iedzīvotāji.

AFIŠA

26261729

(Inese Ozoliņa)

16. decembrī

No plkst. 12.00-16.00

Rudbāržu sporta zālē

Radošās darbnīcas un mājražotāju tirdziņš. Piedalīties aicināti visi Skrundas novada iedzīvotāji.

AFIŠA

26261729

(Inese Ozoliņa)

16. decembrī

plkst. 15.00

Raņķu pasākumu zālē

Ziemassvētku ieskaņas koncerts "Ziemassvētkus gaidot". Piedalās Snēpeles dziedošie kolektīvi.

28319185

(Ritvars Stepanovs)

16. decembrī

plkst. 19.00

Nīkrāces atpūtas centrā Koncerts "Adventes vainagā gaisma dzied". Piedalās Skrundas novada sieviešu vokālie ansambļi "Romance" un "Diantus", kā arī Skrundas bērnu popgrupa "Bums".

22470402

(Inga Ezeriete)

16. decembrī

plkst. 21.00

Nīkrāces atpūtas centrā

Balle kopā ar "Brekšupekši". AFIŠA

Ieeja: 

Sportistiem - 1 EUR

Pārējiem - 3 EUR

26665663

(Ilona Rītiņa)

17. decembrī

plkst. 11.00

Skrundas evaņģēliski luteriskajā baznīcā Trešās Adventes koncerts un dievkalpojums, piedaloties bērnu popgrupai "Bums" un sieviešu vokālajam ansamblim "Romance".  

17. decembrī

No plkst. 12.00-16.00

Rudbāržu sporta zālē

Radošās darbnīcas un mājražotāju tirdziņš. Piedalīties aicināti visi Skrundas novada iedzīvotāji.

AFIŠA

26261729

(Inese Ozoliņa)

17. decembrī

plkst. 17.00

Rudbāržu pagastā Rudbāržu pagasta centrā kopā ar rūķiem iedegsim svētku egli.

28651944

(Inese Biliņeca)

18. decembrī

plkst. 15.00

Skrundas Veselības un sociālās aprūpes centrā Kopā ar brīvprātīgajiem jauniešiem tiks ceptas piparkūkas, dziedātas Ziemassvētku dziesmas un uzburta svētku sajūta. AFIŠA

24423505

(Eva Behmane)

20. decembrī

plkst. 10.00

Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Ziemassvētki Māmiņu skolā. AFIŠA

24423505

(Eva Behmane)

21. decembrī

plkst. 19.00

Skrundas k/n Lielajā zālē

Koncertprogramma "Sajūti Ziemassvētkus!" AFIŠA

Iveta Baumane un Roberts Pētersons aicina uz akustisko koncertprogrammu, kurā iekļautas skaistākās latviešu un ārzemju Ziemassvētku dziesmas akustiskās ģitāras, vijoles un perkusiju pavadījumā.

Biļešu cenas :

Iepriekšpārdošanā (no 4. decembra) - Skrundas kultūras namā, bērnu bibliotēkā – EUR 5.00

Pasākuma dienā – EUR 6.00 

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

22. decembrī

plkst. 11.00

Skrundas bērnu bibliotēkā Aicinām mazos lasītājus uz Ziemassvētku brīnumnamiņu, kur gatavosim svētku pīrāgu, rotāsim eglīti un svinēsim svētkus.

63331309

(Inga Zalgaucka)

22. decembrī

plkst. 11.00

Skrundas k/n Lielajā zālē Skrundas vidusskolas Labdarības koncerts

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

22. decembrī

plkst. 11.00

Raņķu pasākumu zālē Raņķu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem  Ziemassvētku pasākums „Kā Ziemassvētku vecītis balsi pazaudēja”.

28319185

(Ritvars Stepanovs)

22. decembrī

plkst. 13.00

Nīkrāces atpūtas centrā Svētku eglītes sarīkojums Nīkrāces pagasta pirmsskolas vecuma bērniem „Kā Ziemassvētku vecītis balsi pazaudēja”.

22470402

(Inga Ezeriete)

22. decembrī

plkst. 16.00

Skrundas kultūras namā

Skrundas novada lauku teritorijas pirmsskolas vecuma bērniem Ziemassvētku pasākums “KĀ ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS BALSI PAZAUDĒJA”.

Pasākumu vada Kuldīgas amatierteātris.

Transports uz pasākumu:

15.30 – no Jaunmuižas;

15.35 – no Pumpuriem;

15.40 – no Cieceres.

15.20 – no Ikaišiem;

15.40 – no Kušaiņiem.

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

22. decembrī

plkst. 18.00

Skrundas kultūras namā

Skrundas pilsētas pirmsskolas vecuma bērniem Ziemassvētku pasākums “KĀ ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS BALSI PAZAUDĒJA”.

Pasākumu vada Kuldīgas amatierteātris.

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

22. decembrī

plkst. 19.00

Rudbāržu sākumskolas Varoņu zālē

Ziemassvētku ieskaņas koncerts „Apkārt mirdz prieks”.

Piedalās Skrundas novada dziedošie amatiermākslas kolektīvi – sieviešu koris „Sonante”, sieviešu vokālais ansamblis „Romance”, vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni”, pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis, bērnu popgrupa „BUMS”, Nīkrāces sieviešu vokālais ansamblis „Diantus” un Skrundas ev. lut. baznīcas draudzes jauktais ansamblis.

Ieeja - bezmaksas

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

24. decembrī

plkst. 18.00

Skrundas evaņģēliski luteriskajā baznīcā Visi aicināti uz Ziemassvētku dievkalpojumu un Skrundas evaņģēliski luteriskās draudzes ansambļa koncertu!  

25. decembrī

plkst. 10.00

Skrundas vidusskolas sporta zālē Atklātās Ziemassvētku sacensības galda tenisā. AFIŠA

29570360

(Aivita Staņeviča)

28. decembrī

plkst. 15.00

Rudbāržu pagasta kultūras namā Pirmsskolas vecuma bērnus gaidīs Salavecītis ar rūķiem.

26318119

(Dzintra Veģe)

31. decembrī

plkst. 22.00

Skrundas kultūras namā

Jaunā gada sagaidīšana Skrundā! 

plkst. 22.00 Jaunā gada sagaidīšanas balle k/n;

plkst. 23.30 Gada notikumu apskats k/n vestibilā;

plkst. 23.55 Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētājas uzruna pie kultūras nama;

plkst. 00.00 – svētku salūts;

plkst. 00.10 – Jaunā gada balles turpinājums.

Ieejas maksa EUR 5.00 Galdiņus var rezervēt pa t. 63331556 

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

1. janvārī

plkst. 00.30

Rudbāržu pagasta kultūras namā

Jaungada nakts balle kopā ar Normundu no Jelgavas.

Ieejas maksa: 3 EUR

28651944

(Inese Biliņeca)

6. janvārī

plkst. 19.00

Nīkrāces atpūtas centrā Uzstāsies Zirņu amatierteātris ar Monikas Zīles lugu "Savedējs". Ieeja: bezmaksas

22470402 

(Inga Ezeriete)

8. janvārī

plkst. 17.30

Skrundas bibliotēkā Dāmu klubiņa nodarbība. Tēma: Katram sava rakstu zīme kopā ar Kristīni Lieldaudzieti. Gaidām ikvienu interesentu. Lūgums jaunās dalībnieces par savu ierašanos informēt pa tālr. 29427990.

29427990

(Inese Ivāne)

13. janvārī

plkst. 18.00

Skrundas kultūras namā

Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu koncerts!

Koncertā piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

17. janvārī

plkst. 19.00

Skrundas kultūras namā

Skrundas amatierteātra”SAAN” izrāde 

Džons Patriks “Dīvainā misis Sevidža”

Režisors Aldis Zalgauckis

Ieeja bez maksas

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

27. janvārī

plkst. 13.00

Nīkrāces atpūtas centrā Saktu gatavošanas nodarbība pērļu izšūšanas tehnikā. Sīkāka informācija un pieteikšanās pie kultūras darbinieces Ingas Ezerietes vai pa tālr. 22470402 

22470402 

(Inga Ezeriete)

29. janvārī

 

Skrundas pilsētā Karoga diena, kurā pieminēs 1919. gada 29. janvāra kauju, kad Skrunda Brīvības cīņu laikā pēc ilgstošas Latvijas armijas atkāpšanās kļuva par pirmās uzvaras vietu.

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

 

Komentāri
smaida :: 07.12.2017 22:39:49
Patiešām daudz jauku pasākumu plānots decembta mēnesī ! Lai visiem skaists svētku gaidīšanas laiks !!!
jautājums :: 12.11.2017 01:06:16
Paldies par informāciju ! Prieks ,ka svētku tradīcijas Rudbāržos turpinās ! Lai cik skaista būtu domes vadības svētku uzruna ,daudzi rudbāržnieki atcerēsies ,ka tieši šī sasaukuma laikā ,tika likvidēta mūsu skola. Skumji.
venta :: 06.11.2017 14:29:39
Un Skrundā??? Pasākumi 11. un 18. novembrī nebūs nekādi??/ Vai atkal afišas parādīsies pēdējā brīdi, kā vienmēr, tikai pāris dienu iepriekš un tad brīnīsies, ka nav apmeklētāji???? Cilvēki savu laiku plāno jau laicīgi- kur un ko apmeklēt!
jautājums :: 05.11.2017 22:25:01
Un kādi pasākumi ,veltīti Latvijas dzimšanas dienai, notiks Rudbāržu pagastā? Skolu nolikvidēja, tad jau mūsu tradicionālais un skaistais salūts šogad izpaliks?
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv