Vārda dienu svin: Monvīds, Egita, Emīls
   


Nedēļa pašvaldībā.

<< Iepriekšējā lapa 1 2 334 35 3642 43 44 Nākamā lapa >>

Aktuāli pašvaldībā: Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 31. marta līdz 6. aprīlim
Ievietots 31.03.2014 13:44:34

31. marts, pirmdiena

 • Skrundas kultūras namā apskatāma fotogrāfa Haralda Fiļipova kāzu fotogrāfiju izstāde "Jā".
 • 16.00 Rudbāržu internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā Skrundas novada skolēnu domes izbraukuma sanāksme. Izbraukšanai uz Rudbāržiem plkst. 15.45 pulcēties pie Skrundas novada pašvaldības ēkas Raiņa ielā 11, Skrundā.
lasīt vairāk...

komentāri 0


Aktuāli pašvaldībā: Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 24. līdz 30. martam
Ievietots 24.03.2014 14:04:27

24. marts, pirmdiena

 • No 24. līdz 29. martam E-prasmju nedēļas ietvaros Skrundas pilsētas bibliotēkā visi interesenti var iemācīties lietot Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu, datu bāzes Letonika un periodika.lv, portālu News.lv, kā arī E-prasmes var apgūt tie, kas uzsāk datora un interneta lietošanu.
 • No 1. marta Skrundas kultūras namā apskatāma fotogrāfa Haralda Fiļipova kāzu fotogrāfiju izstāde "Jā", bet Raņķu bibliotēkā līdz marta beigām skatāma paštaisīto ziedu izstāde.
 • Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā, Kuldīgas ielā 2 (1. stāvā), pieņem ginekologs. Pieteikties pa tālr. 63331471.
 • 15.00 Skrundas jauniešu centrā jauniešu tikšanās ar Skrundas novada pašvaldības speciālistiem.
 • 15.30 Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas Kleinbergas tikšanās ar centra iemītniekiem.
 • 16.00 Skrundas jauniešu centrā pavasara dekoru veidošanas darbnīca.
lasīt vairāk...

komentāri 0


Aktuāli pašvaldībā: Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 17. līdz 23. martam
Ievietots 17.03.2014 11:59:36

17. marts, pirmdiena

 • No 1. marta Skrundas kultūras namā apskatāma fotogrāfa Haralda Fiļipova kāzu fotogrāfiju izstāde "Jā", bet Raņķu bibliotēkā līdz marta beigām skatāma paštaisīto ziedu izstāde.
 • No 17. līdz 21. martam katru dienu plkst. 11.00 Nīkrāces saieta namā skolēnu brīvlaika ”Pavasara radošās darbnīcas”.
 • 15.30 Skrundas jauniešu centrā jauniešu iesniegto pasākumu ideju apspriede.
lasīt vairāk...

komentāri 0


Aktuāli pašvaldībā: "Skrundas novada" marta numurs dodas pie lasītājiem
Ievietots 11.03.2014 14:50:23

Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” marta numurs.

 

lasīt vairāk...

komentāri 0


Aktuāli pašvaldībā: Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 10. līdz 16. martam
Ievietots 10.03.2014 13:32:58

10. marts, pirmdiena

 • No 1. marta Skrundas kultūras namā apskatāma fotogrāfa Haralda Fiļipova kāzu fotogrāfiju izstāde "Jā", bet Raņķu bibliotēkā līdz marta beigām skatāma paštaisīto ziedu izstāde.
 • 14.00 Daina Ābele vada APU supervīzīju O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā.
 • 17.00 Nīkrāces atpūtas centrā notiks Skrundas novada domes deputātu un pašvaldības speciālistu tikšanās ar novada iedzīvotājiem.
 • 17.30 Skrundas kultūras nama Saimes istabā notiks ”Sieviešu klubiņa” nodarbība. Gatavosim pēcsvētku cienastu – cepumus.
lasīt vairāk...

komentāri 0


Aktuāli pašvaldībā: Iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar deputātiem un pašvaldības speciālistiem
Ievietots 07.03.2014 14:31:45

Skrundas novada pašvaldība aicina apmeklēt Skrundas novada domes deputātu un pašvaldības speciālistu tikšanos ar iedzīvotājiem. Šajās tikšanās reizēs iedzīvotājiem būs iespēja gan deputātiem, gan pašvaldības speciālistiem uzdot sev interesējošos jautājumus.

lasīt vairāk...

komentāri 1


Aktuāli pašvaldībā: Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 3. līdz 9. martam
Ievietots 03.03.2014 11:11:52

3. marts, pirmdiena

 • No 1. marta Skrundas kultūras namā apskatāma fotogrāfa Haralda Fiļipova kāzu fotogrāfiju izstāde "Jā".
 • 10.00 AADC psiholoģe Inga Pumpuriņa un soc. darbiniece Rita Goldmane apmeklē speciālistu apmācības Labklājības ministrijas projekta ”Grupu terapijas programmas vardarbību veikušo personu sociālajai rehabilitācijai izstrāde, programmas aprobācija un speciālistu apmācība” ietvaros Rīgā.
 • 18.00 Lēnās pie memoriālās sienas notiks svinīgs sarīkojums par godu O. Kalpaka cīņu biedram un Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem virsleitnantam Paulim Blūmam un jaunsargu kandidātu uzņemšanu jaunsargos.
lasīt vairāk...

komentāri 0


Aktuāli pašvaldībā: Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 24. februāra līdz 2. martam
Ievietots 24.02.2014 10:56:06

24. februāris, pirmdiena

 • Līdz 25. februārim veikala ”Elvi” telpās Ventas ielā 16, Skrundā, apskatāma projekta "Mana sociālā atbildība" sasniegto rezultātu izstāde. LASĪT VAIRĀK.
 • Līdz februāra beigām Rudbāržu bibliotēkas ārējā pakalpojuma punktā Sieksātē apskatāma Margaritai Stārastei veltīta izstāde, bet Skrundas pilsētas bibliotēkā – izstāde ”Ar ideju viss sākas…” LASĪT VAIRĀK.
 • 10.00 AADC psiholoģe Inga Pumpuriņa un soc. darbiniece Rita Goldmane apmeklē speciālistu apmācības Labklājības ministrijas projekta ”Grupu terapijas programmas vardarbību veikušo personu sociālajai rehabilitācijai izstrāde, programmas aprobācija un speciālistu apmācība” ietvaros Rīgā.
lasīt vairāk...

komentāri 0


Aktuāli pašvaldībā: Kurzemes plānošanas reģiona speciālistu darba vizīte Skrundas novada pašvaldībā
Ievietots 18.02.2014 17:13:41

18. februārī Skrundas novada pašvaldības zālē notika Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) administrācijas pārstāvju tikšanās ar Skrundas novada pašvaldības speciālistiem, lai apspriestu nākotnē kopīgi īstenojamos projektus.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Aktuāli pašvaldībā: Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 17. līdz 23. februārim
Ievietots 17.02.2014 13:23:47

17. februāris, pirmdiena

 • Līdz februāra beigām Rudbāržu bibliotēkas ārējā pakalpojuma punktā Sieksātē apskatāma Margaritai Stārastei veltīta izstāde, bet Skrundas pilsētas bibliotēkā – izstāde ”Ar ideju viss sākas…”
 • 10.00 AADC psiholoģe Inga Pumpuriņa un soc. darbiniece Rita Goldmane apmeklē speciālistu apmācības Labklājības ministrijas projekta ”Grupu terapijas programmas vardarbību veikušo personu sociālajai rehabilitācijai izstrāde, programmas aprobācija un speciālistu apmācība” ietvaros Rīgā.
 • 16.00 Skrundas jauniešu centrā Skolēnu domes tikšanās. Tālr. informācijai: 29852292, 26686620 (Baiba Eversone).
 • 17.00 Skrundas novada pašvaldība aicina pie daudzdzīvokļu mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas novadā: Ceriņu ielas 1, Kušaiņu ielas 2, Kušaiņu ielas 4 un Torņa ielas 2 dzīvokļu īpašniekus un dzīvokļu lietotājus (īrniekus) uz kopsapulci, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu.
 • 18.00 Rudbāržu kultūras namā kvilinga nodarbība. Nodarbību vada Inga Ezeriete. Tālr. informācijai: 22470402 (Inga Ezeriete).
lasīt vairāk...

komentāri 1

<< Iepriekšējā lapa 1 2 334 35 3642 43 44 Nākamā lapa >>
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv