Jautājums:
lABDIEN! kĀDA IR NĀVĪZIJA PAR RUDBĀRŽU SKOLAS ĒKU? VAI TO NODOS ATSAVINĀŠANAI (IZSOLEI)?

Atbilde: Labdien!
Rudbāržu skolas ēka paliek Skrundas novada pašvaldības īpašumā. Ēkā turpinās darboties sākumskolas grupiņa – 5-6 gadīgie bērni un rotaļu grupiņa, kā arī daļu ēkas apdzīvos Jaunsardzes centrs.


Pievienots: Marts 13, 2018


Jautājums:
Mums Skrundas iedzīvotājiem noskatoties Skrundas TV sižetu par Rudbāržu skolu un "Militāro pilsētiņu" ir jautājumi: Kādi ēkas uzlabojumi ir plānoti veikt Rudbāržu skolai,vai tiek plānots to nodot Ministrijas īpašumā? Vai par "Militārās pilsētiņas" tālāko pielietojamu tiks organizēta publiskā apspriede?

Atbilde: Labdien!
Ēkas remontdarbi tiek plānoti atbilstoši Jaunsardzes centra vajadzībām. Ēka paliek Skrundas novada pašvaldības īpašumā.
Tā kā Aizsardzības ministrija militāro pilsētiņu “Skrunda 1” ir pārņēmusi savā īpašumā, tad tās pielietojums un izmantošana ir ministrijas pārziņā.


Pievienots: Marts 12, 2018


Jautājums:
Pagājušā nedēļā noskatoties raidījumu RE TV par Rudbāržu skolas ēku, tapa skaidrs ka tiek plānoti rekonstrukcijas vai remonta darbi, lai pielāgotu vajadzībām Aizsardzības Ministrijai! Kādi darbi tiek plānoti? Kas tos veiks? Vai tiks izsludināts iepirkums uz veicamiem darbiem?

Atbilde: Labdien!
Darbi tiek plānoti atbilstoši Jaunsardzes centra vajadzībām un ievērojot Publisko iepirkumu likumu.


Pievienots: Marts 12, 2018


Jautājums:
Sakarā ar to, ka Rudbāržu sākumskola tiek slēgta un tiek nodota Aizsardzības ministrijas vajadzībām, vai tiek plānoti remontdarbi, komunikāciju nodrošinājums utt. Kad no Jūsu puses tiek plānots publiskais iepirkums šīs ēkas remondarbiem? Vai tiks izsludināts publiskais iepirkums veicamiem un nepieciešamiem darbiem?

Atbilde: Labdien!
Rudbāržu skolas ēkā turpinās darboties sākumskolas grupiņa – 5-6 gadīgie bērni un rotaļu grupiņa.
Ievērojot Publisko iepirkumu likumu, par konkrētajiem remontdarbiem iepirkums netiks sludināts.


Pievienots: Marts 8, 2018


Jautājums:
Vai pēc tam,kad Rudbāržu skolu pārņems Jaunsardze,sporta zāle un sporta laukums,vēljoprojām būs pieejama Rudbāržu iedzīvotājiem?!

Atbilde: Labdien!
Sporta zāle un sporta laukums arī turpmāk būs pieejams iedzīvotājiem.


Pievienots: Marts 9, 2018


Jautājums:
Cik rentabli ir uzturēt bērnudārzu Rudbāržu skolas ēkā

Atbilde: Labdien!
Rudbāržu pamatskolas ēkā turpmāk atradīsies ne tikai bērnudārzs, bet arī Jaunsardzes centrs.
Nākamajā mācību gadā turpmākā pašvaldības rīcība attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestādi būs atkarīga no bērnu skaita tajā.


Pievienots: Marts 9, 2018


Jautājums:
Kad būs zināmas izmaiņas par Skrundas aprūpes centra vadītāju? Kad un kas sāks pildīt amata pienākumus?

Atbilde: Labdien!
Uz vakanto Veselības un sociālās aprūpes centra direktora vietu ir pieteikušies pieci pretendenti, no kuriem četri atbilst amata prasībām un ir uzaicināti uz darba pārrunām. Pēc darba intervijas pretendentu izvērtēšanas komisija izvēlēsies piemērotāko kandidātu un virzīs to apstiprināšanai uz Domes sēdi, kas notiks 29.03.2018., kad arī tiks pieņemts gala lēmums.


Pievienots: Marts 9, 2018


Jautājums:
Vai no darba atbrīvotājiem Rudbāržu skolas pedagogiem tika piedāvātas iespējas turpināt darbu kādā no novada mācību iestādēm?

Atbilde: Labdien!
Šāda iespēja netika piedāvāta, jo šobrīd Skrundas novada mācību iestādēs vakantu pedagoga amata vietu nav.

Atbildi sagatavoja Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte


Pievienots: Marts 6, 2018


Jautājums:
Vai katrs var ņemt ūdeni no hidranta(saldus iela) un cik par to jāmaksā vai ari tas ir bez maksas

Atbilde: Labdien!
Skrundas pilsētā kopējai lietošanai ir pieejami 3 brīvkrāni, kur viens ir Tirgus ielā un divi Saldus ielā. Brīvkrāns paredzēts ūdens ņemšanai tiem iedzīvotājiem, kuriem nav izbūvēts ūdens pieslēgums no centrālā ūdensvada vai nav izbūvēts savs dziļurbums, bet faktiski ūdeni no brīvkrāna nelielos daudzumos var ņemt ikviens un tas ir bez maksas.
Ar cieņu, Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis


Pievienots: Marts 6, 2018


Jautājums:
Kāpēc Jaunmuižas direktorei alga lielāka nekā citiem direktoriem?

Atbilde: Labdien!
Jaunmuižas pamatskolas direktores darba algu veido atalgojums par direktora amata pildīšanu un atalgojums par pedagoga-karjeras konsultanta amata pienākumiem projektā.

Atbildi sagatavoja Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte


Pievienots: Februāris 28, 2018
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
1 2 3 4 5 6 Nākošā › Pēdējā »