Jautājums:
Kur var redzēt,Skrundas pašvaldību kandidātu sarakstus.

Atbilde: Labdien! Skrundas novada pašvaldības kandidātu saraksts pieejams mājaslapā: http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/Territory/57


Pievienots: Aprīlis 25, 2017


Jautājums:
Kad BEIDZOT Rudbāržos tiks salabots Liepu ielas ceļš? Tas ir vienkārši drausmīgs! Varbūt pietiek bruģēt mazsvarīgas taciņas un sākt remontēt galvenās braucamās ielas!

Atbilde: Labdien! Liepu ielas remontdarbi tiks veikti tuvākajā laikā, tiklīdz gaisa vidējā temperatūra sasniegs +12...+15°C


Pievienots: Marts 29, 2017


Jautājums:
Kad Pļavu ielai ceļš būs nogrēderēts? Savādāk tādas bedres, ka pabraukt nevar.

Atbilde: Labdien! Pļavu ielas segums tiks sakārtots nedēļas laikā, ja nemainīsies laika apstākļi. Pavasarī ielu un ceļu sakārtošanas darbu plānu veidojam, izvērtējot satiksmes intensitāti uz tiem.


Pievienots: Marts 27, 2017


Jautājums:
Kad Skrundaa bus pavasara tirgus-stadi un rupniecibas preces?

Atbilde: Labdien! Mājražotāju un amatnieku tirgus būs Skrundas svētku laikā – 6. maijā.


Pievienots: Marts 26, 2017


Jautājums:
Vai ir iespējams uzstādīt spoguli,lai varētu redzēt, ka no Kuldīgas puses brauc mašīnas? Braucot pa lielo ielu līdz apbedīšanas birojam krustojumā no kreisās puses nav pāredzams vai tuvojas automašīnas.

Atbilde: Labdien! Paldies par ierosinājumu, tas tiks nodots ceļu uzturētājiem izpildei.


Pievienots: Marts 23, 2017


Jautājums:
Cik izmaksās malkas šķūnīša celtniecība Liepājas ielā? Konkrēti cik ģimenēm malkas novietošanai šķūnītis paredzēts?Atbildi lūdzu publicēt mājas lapā.

Atbilde: Labdien! Pagājušajā gadā notika nekustamā īpašuma Liepājas ielā 13 īpašnieku un īrnieku kopsapulce, kurā tika pārrunāta malkas šķūnīša izbūve un nepieciešamais tā izmērs. Izbūves precīzas izmaksas būs zināmas pēc projektēšanas pabeigšanas.


Pievienots: Marts 23, 2017


Jautājums:
kapec masinas liek gar cela malu,ja ir uztaisits stavlaukums pie sociala dienesta,vai tiesam nevar aiziet uz darbu ar kajam paris metrus?

Atbilde: Labdien! Pie Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" ēkas automašīnas novieto, lai tās varētu operatīvi izmantot darba vajadzībām. Darbinieki personīgās automašīnas novieto stāvlaukumā.


Pievienots: Marts 22, 2017


Jautājums:
Kuldīgā bija ĝimenēm foršs pasākums.Vai Skrundā tāds arī būs? Un ja bus tad kad?

Atbilde: Labdien! Arī Skrundā 4. martā omulīgā gaisotnē tika aizvadīts ģimeņu vakars. Pasākums tiek rīkots reizi divos gados pavasarī, martā vai aprīlī. Ja vēlaties personīgi saņemt informāciju un ielūgumu, lūdzu, atsūtiet e-pasta vēstuli dzimtsarakstu nodaļai: dace.gravele@skrunda.lv.


Pievienots: Marts 18, 2017


Jautājums:
Labdien! Kāpēc Skrundas mājaslapā nav tāda sadaļa,kā vakances?

Atbilde: Labdien! Informāciju par vakancēm publicējam sadaļās “Jaunumi” un “Afiša”, kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”, turklāt informāciju nosūtām arī Nodarbinātības valsts aģentūrai, kuras interneta vietnēs (http://www.nva.gov.lv un https://cvvp.nva.gov.lv) jebkurš interesents var piekļūt visā Latvijā reģistrētajām brīvajām darba vietām.


Pievienots: Marts 13, 2017


Jautājums:
Kā tiek aprēķināts NĪN (zemei, mežam)?
Salīdzinājumam - īpašuma kadastrālā vērtība laikā no 2013. - 2017. gadam pieaugusi 2,24 reizes, NĪN - 2,5 reizes.
Kā nosaka šos abus mainīgos lielumus?

Atbilde: Labdien. Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību ikvienam īpašumam nosaka (aprēķina) Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD), pamatojoties uz:
1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu – nosaka kadastrālās vērtēšanas pamatprincipus;
2. Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumiem Nr. 305 “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” – nosaka kadastrālās vērtēšanas kārtību;
3. Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 838 “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016. gadam” – nosaka kadastrālo vērtību bāzi.

2014. gada 30. oktobrī Saeima pieņēma grozījumus nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, nosakot, ka kadastrālai vērībai jātuvinās tirgus cenai – respektīvi, kadastrālo vērtību atbilstībai jābūt 85% no tirgus cenas.
Līdz ar tirgus cenas straujo kāpumu 2016. gadā strauji auga arī kadastrālā vērtība, Skrundas novadā vidēji par 20%. Patreizējās kadastrālās vērtības vēl nav sasniegušas 85% no tirgus cenas, tāpēc, iespējams, ka kadastrālās vērtības vēl palielināsies.
Bet, lai kadastrālās vērtības straujais pieaugums neizraisītu arī ļoti strauju nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanos, ar 2016. gada 1. janvāri VZD aprēķina arī speciālās vērtības lauku zemei.
Patreiz ir noteikts, ka speciālo vērtību aprēķinās 10 gadus, tas ir, līdz 2025. gadam, un tā pieaugums nepārsniegs 10% no iepriekšējā taksācijas gadā aprēķinātās speciālās vērtības lauku zemei. Speciālās vērtības nosaka lauku zemes vienībām vai zemes vienību daļām, kuru platības ir 3,00 ha un lielākas par 3,00 ha, un zemes vienībai ir noteikts zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, mežsaimniecības zeme vai ūdens objektu zeme, piemēram, dīķi. Speciālo vērtību izmanto tikai nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai.


Pievienots: Marts 9, 2017
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
1 2 3 4 5 6 Nākošā › Pēdējā »