Jautājums:
Labdien.
1.Kādi dokumenti jāiesniedz, ja plānota jumta seguma nomaiņa?
2. Vai ēkas fasādes atjaunošanai nepieciešams saskaņojums?

Atbilde: Labdien.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 36. punktā minētam:

Ierosinot pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu – visu logu nomaiņu, fasādes siltināšanu, jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu, pagraba siltināšanu vai lodžiju aizstiklošanu, nemainot ārsienu izvietojumu, – būvvaldē iesniedz:

36.1. aizpildītu ēkas fasādes apliecinājuma kartes I daļu, ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana;

36.2. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu, ja paredzēta pirmās grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršota fasādes atjaunošana; (I grupas ēka- vienstāva ēka līdz 25 kvadrātm.)

36.3. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu, kā arī par plānotajiem darbiem, attiecīgo darbu secību un plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu);

36.4. fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi);

36.5. galveno konstruktīvo mezglu risinājumu, izņemot pirmās grupas ēkām (pilsētās un ciemos);

36.6. darbu organizēšanas shēmu, kurā attēlo cilvēku un transporta plūsmu, esošās ēkas un, ja nepieciešams, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnas un inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot to nepieciešamās pieslēgšanas vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas vietas;

36.7. saskaņojumu ar ēkas īpašnieku;

36.8. tehniskās apsekošanas atzinumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 14.1 punktu, ja paredzētie darbi maina slodzi uz nesošajām konstrukcijām;

https://likumi.lv/ta/id/269164-eku-buvnoteikumi#p-614543

Tas nozīmē, ka jumta ieseguma maiņai nepieciešams iesniegt ēkas vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma karti. Kas attiecas uz fasādes apdares atjaunošanu: nepieciešams izvērtēt, vai vajadzīga dokumentācija - jebkurā gadījumā lūdzam vērsieties būvvaldē.


Pievienots: Jūnijs 9, 2017


Jautājums:
Kam jāpļauj zemes pieguļošā teritorija, ja zemes īpašnieks ir Skrunda bet nomnieks privātpersona.

Atbilde: Labdien. Par teritorijas uzturēšanu kārtībā atbild īpašnieks, ja vien līgumā nav noteikts, ka to veic nomnieks.


Pievienots: Maijs 26, 2017


Jautājums:
Kaut biežāk būtu vēlēšanas!!! Bedrainās Jaunmuižas ciema ielas nu ir salabotas,un pat divkārt! Otrdien bedres laboja Skrundas komunālie, bet trešdien bedres laboja un jau salabotās pārlaboja ceļu pārvaldes darbinieki. Ir okei, tik viens jautājums, cik izmaksāja šāds dubultais remonts? Jāmaksā abiem, gan SKS, gan CP!!!

Atbilde: Labdien. Pēc tehnoloģijas no sākuma tiek aizpildītas lielās bedres, pēc tam tiek sakārtota virskārta. Paldies par interesi!


Pievienots: Maijs 18, 2017


Jautājums:
Sakiet, lūdzu, kur ir publicēta informācija, vai , kā tiks nodota informācija. Kā varēs nobalsot iedzīvotājs, kam ir veselības problēmas. Paldies!

Atbilde: Labdien. Informācija ir publicēta Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā: www.cvk.lv sadaļā “Balsošana vēlētāja atrašanās vietā”.

Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā, ir jāuzraksta iesniegums, kas jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Iesniegumu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Papildu informācija - Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.


Pievienots: Maijs 23, 2017


Jautājums:
Kur meklēt darba vakances?

Atbilde: Labdien! Informāciju par vakancēm publicējam sadaļās “Jaunumi” un “Afiša”, kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”, turklāt informāciju nosūtām arī Nodarbinātības valsts aģentūrai, kuras interneta vietnēs (http://www.nva.gov.lv un https://cvvp.nva.gov.lv) jebkurš interesents var piekļūt visā Latvijā reģistrētajām brīvajām darba vietām.


Pievienots: Maijs 21, 2017


Jautājums:
Saistībā ar vēlēšanām,nevajadzētu novada deputātu kandidātiem tikties ar iedzīvotājiem Skrundā,varbūt pagastos,jo daudzi ir nezināmi?

Atbilde: Labdien. Šādas tikšanās jau tiek organizētas. Lūdzu, sekojiet līdzi reklāmai internetā, presē, radio utt.


Pievienots: Maijs 12, 2017


Jautājums:
Kur ir iespēja redzēt Skrundas svētku foto?

Atbilde: Labdien.
Skrundas novada svētku foto var apskatīt:

https://www.facebook.com/Skrundasnovads

http://www.kurzemn ieks.lv/dzive/7060-skrunda-sakas-latvijas-pilsetas-svetku-sezona/


Pievienots: Maijs 7, 2017


Jautājums:
Labdien. Vēlēšanās kandidati zinami, bet kur ir tas ko viņi piedāvā Skrundai? 3 saraksti,bet par ko balsot nezinu. Kaut kada programma ir?

Atbilde: Labdien. Kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas atrodami Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā: http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists

Izvēlnē zem sadaļas “Kurzeme” jāizvēlas Skrundas novads un, klikšķinot uz saraksta nosaukuma, parādīsies kandidātu vārdi un uzvārdi un zem tiem – attiecīgā kandidātu saraksta priekšvēlēšanu programma.


Pievienots: Maijs 8, 2017


Jautājums:
Kad BEIDZOT Rudbāržos tiks salabots Liepu ielas ceļš? Tas ir vienkārši drausmīgs! Varbūt pietiek bruģēt mazsvarīgas taciņas un sākt remontēt galvenās braucamās ielas!

Atbilde: Labdien! Liepu ielas remontdarbi tiks veikti tuvākajā laikā, tiklīdz gaisa vidējā temperatūra sasniegs +12...+15°C


Pievienots: Marts 29, 2017


Jautājums:
Kad Pļavu ielai ceļš būs nogrēderēts? Savādāk tādas bedres, ka pabraukt nevar.

Atbilde: Labdien! Pļavu ielas segums tiks sakārtots nedēļas laikā, ja nemainīsies laika apstākļi. Pavasarī ielu un ceļu sakārtošanas darbu plānu veidojam, izvērtējot satiksmes intensitāti uz tiem.


Pievienots: Marts 27, 2017
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
1 2 3 4 5 6 Nākošā › Pēdējā »