Vārda dienu svin: Karīna, Gaits, Gaitis
   
Izglītības nozares aktualitātes

<< Iepriekšējā lapa 1 2 356 57 5864 65 66 Nākamā lapa >>

Izglītība: Skrundas novada skolēnu panākumi olimpiādēs
Ievietots 26.02.2013 18:09:09

Novada skolu skolēni piedalījušies 5 starpnovadu un 1 novada mācību priekšmetu olimpiādē.
Skrundas vidusskolas skolotāja Inese Pickaine kopā ar 5. klases skolēniem sagatavojušies un piedalījušies konkursā „Skolēni eksperimentē”. Jāzeps Šinders uzaicināts piedalīties 3. posma valsts franču valodas olimpiādē Rīgā.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Modes deju un popielas konkurss „Esi zvaigzne!”
Ievietots 19.02.2013 11:05:17

21.februārī pl.16.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē notiks MODES DEJU UN POPIELAS KONKURSS „ESI ZVAIGZNE!”, kuru organizē Skrundas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Skrundas kultūras namu.

lasīt vairāk...

komentāri 1


Izglītība: Lepojamies!
Ievietots 06.02.2013 09:02:07

Lepojamies ar Skrundas vidusskolas skolēniem- Jāzepu Šinderu (12. kl.) - 2. posma valsts vēstures olimpiādē Saldū atzinība un dalība franču valodas olimpiādē vienīgajam novadu apvienībā,

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Raidījumā „Es un skola” stāstīs par karjeras izvēli un veidošanu jau skolas laikā
Ievietots 22.01.2013 11:30:28

Piektais raidījums vecākiem un skolotājiem par skolas dzīvi „Es un skola” būs veltīts jaunai karjeras atbalsta programmai, kas ieviesta divdesmit piecās Latvijas skolās, savukārt sabiedrībā zināmas personības dalīsies pārdomās par savu karjeras izvēli un mērķu sasniegšanu. Raidījums būs skatāms sestdien, 26. janvārī, pl.12.00 Latvijas Televīzijas 1.kanālā.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Skolēnu domes konkursā erudītākie rudbāržnieki
Ievietots 21.12.2012 00:29:23

14.decembrī Skrundas kultūras namā notika Skrundas novada Skolēnu domes skolēnu konkurss „Zināšanas un atjautība kopā ar mums”. Konkursa mērķis ir vienot novadu skolu jauniešus un veicināt zināšanu apguvi par Skrundas novadu. Konkursā noskaidroja erudītākos skolu jauniešus zināšanās un aktivitātēs par Skrundas novadu un sabiedrībā notiekošiem procesiem.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Skolēni no Nīkrāces iepazīst darbu Skrundas muižā
Ievietots 20.12.2012 23:53:34

Skrundas novada Nīkrāces pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/10/IPIA/VIAA/002) apakšprogrammā „Karjeras atbalsta programma skolēniem”.
Programmas mērķis– veicināt skolēnu profesionālo ievirzi un mācīšanos reālajai dzīvei, sadarbojoties skolai, pašvaldībai un uzņēmumiem.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Mūsējiem panākumi klavierspēles konkursā
Ievietots 06.12.2012 00:33:59

5.decembrī Dobeles mūzikas skolā notika Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru klašu audzēkņu konkurss. 5.klavieru klases audzēkne Zanda Balandīna un 6.klavieru klases audzēkne Arta Anna Buķele (abām skolotāja Antra Zuntnere) ieguva III vietas. Apsveicam!

komentāri 0


Izglītība: Lepojamies!
Ievietots 03.12.2012 17:14:50

Lepojamies ar Skrundas vidusskolas 11. klases skolnieci Alisi Žulpu, kura 2.posma valsts bioloģijas olimpiādē Saldū ieguvusi 1.vietu! Paldies arī Annijai Danenbergai, Dagnijai Eversai un Jāzepam Šinderam par piedalīšanos šajā olimpiādē!

komentāri 0


Izglītība: Rudbāržu bērnu un jauniešu centra pasākumi novembrī
Ievietots 17.11.2012 14:06:04

Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiek ne tikai pagarinātā grupa, kurā bērni sagatavojas mācību stundām, bet sadarbībā ar Rudbāržu bibliotēkas darbinieci Mārīti Kviesi notiek literāras pēcpusdienas.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Skrundas profesionālās vidusskolas skolēni Latvijas vēstniecībā Somijā
Ievietots 16.11.2012 22:53:05

15.novembrī Latvijas vēstnieks Somijā Juris Bone rīkoja pieņemšanu par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai. Uz to bija aicināti vairāk nekā 300 viesi, kuru vidū Somijas valsts amatpersonas, politiķi, uzņēmēji, kultūras darbinieki, diplomātiskā korpusa pārstāvji, starptautisku uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, kā arī Latvijas goda konsuli Somijā.

lasīt vairāk...

komentāri 0

<< Iepriekšējā lapa 1 2 356 57 5864 65 66 Nākamā lapa >>
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv