Vārda dienu svin: Alvīne
   
Izglītības nozares aktualitātes

<< Iepriekšējā lapa 1 2 356 57 5866 67 68 Nākamā lapa >>

Izglītība: Projektu nedēļa Jaunmuižas pamatskolā
Ievietots 09.04.2013 09:40:46

No 15. līdz 19.aprīlim Jaunmuižas pamatskolā notiks projektu nedēļa Comenius projekta „Architeaching” ietvaros. Projekta nedēļas tēma- ARHITEKTŪRA.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Nīkrāces pagastā veidos muzeju
Ievietots 08.04.2013 07:21:50

Skrundas novada Nīkrāces pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/10/IPIA/VIAA/002) apakšprogrammā „Karjeras atbalsta programma skolēniem”.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Mūzikas skolas audzēkņi piedalās klavierspēles festivālā
Ievietots 05.04.2013 08:49:04

21.martā Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā notika klavierspēles audzēkņu festivāls "Deju mozaīka". Skrundas mūzikas skolas audzēkņiem Ievai Zutei (skolotāja Antra Zuntnere) - pateicība un atzinība par interesantāko programmu, Laurai Keitai Danenbergai (skolotāja Inese Krūmiņa) - pateicība un atzinība par labāko valša izpildījumu, Rihardam Koļesovam (skolotāja Inese Krūmiņa) - pateicība par veiksmīgu piedalīšanos festivālā.

komentāri 1


Izglītība: Mūsējo panākumi mūzikā
Ievietots 27.03.2013 18:35:52

20.martā Saldus mūzikas skolā notika VIII Kurzemes reģiona mūzikas skolu vijoļspēles audzēkņu konkurss Sol-Re-La-Mi. Piedalījās Megija Jurdža (2.klase, II pakāpes diploms), Annija Elizabete Meija (7.klase, III pakāpes diploms). Abām skolotāja Sandra Nikovska.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Ziņas par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs
Ievietots 25.03.2013 15:28:01

Matemātikas 2.posma valsts olimpiāde 9.-12. klasei Saldū:
Baiba Kliemane - 1.vieta
Piedalījās Sintija Salmina 9.kl. - 7.vieta
Alise Žulpa 11.kl. - 6.vieta
Sagatavoties palīdzēja skolotāja I.Bloka

lasīt vairāk...

komentāri 3


Izglītība: Atvērto durvju dienas Skrundas Profesionālajā vidusskolā
Ievietots 18.03.2013 11:58:14

20.martā un 11.aprīlī Skrundas Profesionālajā vidusskolā ATVĒRTO DURVJU DIENAS.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Aktualitātes skolotāju sagatavošanā LU
Ievietots 15.03.2013 09:30:58

Latvijas Universitāte jau trešo gadu īsteno ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, kura mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, izstrādājot un īstenojot inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstot un nostiprinot mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu. PIELIKUMS

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Mūzikas skolas audēkņi piedalās konkursos
Ievietots 15.03.2013 09:14:57

12.un13.martā Saldū notika VIII Kurzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu audzēkņu konkurss. Saksofonists Noels Šinders un flautiste Rūta Lākute ieguva atzinību, savukārt Sorenta Zaneriba ieguva pateicību. Skolotāja -Liesma Galla.

lasīt vairāk...

komentāri 2


Izglītība: Vokālās mūzikas konkurss "BALSIS" Skrundas novadā
Ievietots 11.03.2013 10:10:36

Saulainā 1.marta rītā Skrundas novada skolu vokālie ansambļi tikās Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā, kur notika vokālās mūzikas konkursa „Balsis” 1.kārta. Pavasarīgi izrotātajā skolas Varoņu zālē sabrauca ansambļi no Jaunmuižas, Nīkrāces, Rudbāržu pamatskolām un Skrundas vidusskolas, pavisam 6 kolektīvi.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Rudbāržos godina Oskaru Kalpaku
Ievietots 08.03.2013 21:36:03

8.martā Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā notika gadskārtējais skolas un visas Latvijas varoņa pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pasākums „Pulkveža atgriešanās”. Tā bija kā pamācoša un interesanta vēstures mācības stunda visiem klātesošajiem. Pasākuma sākumā skolēnu un pašvaldības pārstāvji nolika ziedus pie piemiņas plāksnes- mūsu Rudbāržu Brīvības pieminekļa, kā kādreiz teicis skolas direktors Dzintars Strauts. Tad visi klātesošie vēlreiz kavējās vēstures atmiņās par pulkveža Kalpaka dzīves gājumu, kuru stāstīja skolas direktors.

lasīt vairāk...

komentāri 0

<< Iepriekšējā lapa 1 2 356 57 5866 67 68 Nākamā lapa >>
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv