Vārda dienu svin: Jana, Johanna, Hanna
   
Izglītības nozares aktualitātes

<< Iepriekšējā lapa 1 2 357 58 5965 66 67 Nākamā lapa >>

Izglītība: Ābeces svētki O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā
Ievietots 07.03.2013 16:19:34

5.martā O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sākumskolai, it īpaši pirmajai klasei, bija svētki- Ābeces svētki. Šos svētkus rīko tad, kad 1.klases skolēni ir labi apguvuši Ābeces prasmes- zina burtus, ciparus un prot jau labi lasīt un ir gatavi to parādīt citiem.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Dalība olimpiādēs no 22.-28. februārim
Ievietots 04.03.2013 17:18:08

22.februārī trīspadsmit Rudbāržu pamatskolas un Skrundas vidusskolas 5.-8. klašu skolēni piedalījās 2.posma valsts matemātikas olimpiādē Saldus 2.vsk. Rezultāti ir ļoti iepriecinoši: Elīza Janvāre (5.kl., Skrundas vsk.)- 1.vieta; Annija Kliemane (6.kl., Skrundas vsk.)- 1.vieta; Monta Bikše (6. kl., Rudbāržu psk.)- 3.vieta. Paldies par dalību olimpiādē Rudbāržu psk. skolēniem: Amandai Ostrovskai, Mārtiņam Ludim Meijam, Dārtai Meijai, Danijam Slugovičam, Dailai Ziņģei. Skrundas vsk. skolēniem: Sabīnei Baltavičai, Igoram Kristeram Bolsunovskim, Rūtai Lindei, Artai Kozjurai, Guntai Lankovskai.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Skrundas novada „zvaigznītes” iemirdzas konkursā „Esi zvaigzne!”
Ievietots 27.02.2013 11:30:38

21.februārī Skrundas kultūras namā notika modes deju un popielas konkurss „Esi zvaigzne!”, kuru organizēja Skrundas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Skrundas kultūras namu. VIDEO

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Skrundas novada skolēnu panākumi olimpiādēs
Ievietots 26.02.2013 18:09:09

Novada skolu skolēni piedalījušies 5 starpnovadu un 1 novada mācību priekšmetu olimpiādē.
Skrundas vidusskolas skolotāja Inese Pickaine kopā ar 5. klases skolēniem sagatavojušies un piedalījušies konkursā „Skolēni eksperimentē”. Jāzeps Šinders uzaicināts piedalīties 3. posma valsts franču valodas olimpiādē Rīgā.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Modes deju un popielas konkurss „Esi zvaigzne!”
Ievietots 19.02.2013 11:05:17

21.februārī pl.16.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē notiks MODES DEJU UN POPIELAS KONKURSS „ESI ZVAIGZNE!”, kuru organizē Skrundas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Skrundas kultūras namu.

lasīt vairāk...

komentāri 1


Izglītība: Lepojamies!
Ievietots 06.02.2013 09:02:07

Lepojamies ar Skrundas vidusskolas skolēniem- Jāzepu Šinderu (12. kl.) - 2. posma valsts vēstures olimpiādē Saldū atzinība un dalība franču valodas olimpiādē vienīgajam novadu apvienībā,

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Raidījumā „Es un skola” stāstīs par karjeras izvēli un veidošanu jau skolas laikā
Ievietots 22.01.2013 11:30:28

Piektais raidījums vecākiem un skolotājiem par skolas dzīvi „Es un skola” būs veltīts jaunai karjeras atbalsta programmai, kas ieviesta divdesmit piecās Latvijas skolās, savukārt sabiedrībā zināmas personības dalīsies pārdomās par savu karjeras izvēli un mērķu sasniegšanu. Raidījums būs skatāms sestdien, 26. janvārī, pl.12.00 Latvijas Televīzijas 1.kanālā.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Skolēnu domes konkursā erudītākie rudbāržnieki
Ievietots 21.12.2012 00:29:23

14.decembrī Skrundas kultūras namā notika Skrundas novada Skolēnu domes skolēnu konkurss „Zināšanas un atjautība kopā ar mums”. Konkursa mērķis ir vienot novadu skolu jauniešus un veicināt zināšanu apguvi par Skrundas novadu. Konkursā noskaidroja erudītākos skolu jauniešus zināšanās un aktivitātēs par Skrundas novadu un sabiedrībā notiekošiem procesiem.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Skolēni no Nīkrāces iepazīst darbu Skrundas muižā
Ievietots 20.12.2012 23:53:34

Skrundas novada Nīkrāces pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/10/IPIA/VIAA/002) apakšprogrammā „Karjeras atbalsta programma skolēniem”.
Programmas mērķis– veicināt skolēnu profesionālo ievirzi un mācīšanos reālajai dzīvei, sadarbojoties skolai, pašvaldībai un uzņēmumiem.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Izglītība: Mūsējiem panākumi klavierspēles konkursā
Ievietots 06.12.2012 00:33:59

5.decembrī Dobeles mūzikas skolā notika Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru klašu audzēkņu konkurss. 5.klavieru klases audzēkne Zanda Balandīna un 6.klavieru klases audzēkne Arta Anna Buķele (abām skolotāja Antra Zuntnere) ieguva III vietas. Apsveicam!

komentāri 0

<< Iepriekšējā lapa 1 2 357 58 5965 66 67 Nākamā lapa >>
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv