Vārda dienu svin: Ģertrūde, Gerda, Gertrūde
   
Izglītības nozares aktualitātes

Uzņemšana Skrundas vidusskolā :: 07.08.2017 13:30:09

Skrundas vidusskola 2017./2018.m.g aicina un piedāvā vidi, kurā notiek kvalitatīvs un radošs mācību process, kas sekmē un stiprina gatavību pilnvērtīgai dzīvei.

Skrundas vidusskola 2017./2018.m.g. piedāvā:

o  Pamatizglītības programmu (21011111),

o  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611).

o  Jaunums! Pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) profesionāli orientēto virziena programmu (Valsts aizsardzības mācība) (2304111),

o  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011011),

o  Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu (31012011),

o  Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (31013011),

o  Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programmu "VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBA" (31014011),

o  Vidusskolā piedāvā JAL praktiskās uzņēmējdarbības izglītības mācību programmu.

o  Komercizglītības projektu „Esi, līderis!”

 

Uzņemšanas noteikumi

Piesakoties mūsu skolas 10.klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

-      iesniegums (uz vienotas veidlapas),

-      pases vai dzimšanas apliecība jāuzrāda,

-      apliecība par pamatizglītību, gada un eksāmenu atzīmju izraksts (oriģināls),

-      medicīniskā karte 026/u.

-      profilaktiskās potēšanas karte 063/u.

 

Dokumentu pieņemšana

 • 22.augustā no plkst. 900 - 1200kā arī interesentiem citā pieņemamā laikā.

Uzņemšanas komisija

 • 22.augustā plkst.1200.

 

Skolā ir izglītoti, iniciatīvas bagāti, aktīvi jaunieši, kas darbojas:

 • skolēnu līdzpārvaldē,
 • tautisko deju kolektīvos,
 • meiteņu vokālos ansambļos,
 • zēnu (1.-4.kl.) vokālā ansamblī,
 • vokālā studijā,
 • koros,
 • teātra studijā,
 • sporta grupās vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā.
 • lietišķās mākslas un rokdarbu pulciņos,
 • kokapstrādes pulciņā,
 • jaunos satiksmes dalībniekos, jaunsargos.

 

Skolā ir daudz interesantas tradīcijas:

 • 1.septembris – Zinību diena,
 • 10.klašu iesvētības – fukši,
 • Skolotāju diena,
 • Lāčplēša dienas pasākumi,
 • Mārtiņi,
 • 18.novembris,
 • Ziemassvētku svētbrīdis,
 • Ziemassvētku labdarības koncerts,
 • Barikāžu upuru piemiņas diena,
 • Karoga diena (Skrundas pilsētā),
 • Valentīna diena,
 • Žetonu (gredzenu) vakars,
 • Novada domrakstu konkurss,
 • Mātes dienas koncerts,
 • Pēdējais zvans,
 • izlaidumi,
 • salidojumi,
 • skolas jubilejas.

2015.gadā Skrundas vidusskola svinēja 65 gadu jubileju!

 

Informāciju sagatavoja: Skrundas vidusskolas administrācija

Komentāri
Šobrīd nav izveidots neviens komentārs.
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv