Vārda dienu svin: Haralds, Almants
   
Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļa
Nosaukums Adrese Telefons E-pasts
Izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte 63350463, 27839913 inga.flugrate@skrunda.lv
Izglītības metodiķe Dace Grāvele 63350453, 25611098 dace.gravele@skrunda.lv
Interešu izglītības metodiķe Elīna Linkovska 29464785 elinalinkovska@inbox.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone 29852292 baiba.eversone@skrunda.lv
Jaunatnes darbiniece Eva Behmane 24423505 eva_abola@yahoo.co.uk
Jaunatnes darbiniece Nīkrāces pagastā Justīne Knopkena 28835753 dzintarejustine@gmail.com
Jaunatnes darbiniece Rudbāržu pagastā Inese Ozoliņa 26261729 ineseoz@tvnet.lv

Skrundas novada izglītības iestādes
Nosaukums Adrese Telefons E-pasts
Skrundas vidusskola Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, skrundasvidusskola.lv 63331286 skrundasvidusskola@skrunda.lv
Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņš" Saldus iela 15, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 63331139 dzintra.eglite@skrunda.lv
Jaunmuižas pamatskola Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307 63354027, 29163537 pils22@inbox.lv
Nīkrāces pamatskola Dārza iela 3, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, nikracesskola.lv 26458065 nikrace.skola@inbox.lv
Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324 63354002 okrs@skrunda.lv
Skrundas mūzikas skola Lielā iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 63331354, 26183832 skrundasms@inbox.lv
Mākslas studija Kalēju iela 6, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 29581537 dace.kudore@skrunda.lv

Skrundas novada pedagogu metodisko apvienību vadītāji
Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts Metodiskā apvienība Darba vieta
Inguna Bloka 26709380, bloka.inguna@tvnet.lv Matemātikas, informātikas, ekonomikas MA Skrundas vsk.
Irina Fiļipova 26762397, irinafilipova@inbox.lv Svešvalodu MA Skrundas vsk.
Inese Bartuševica 28311048, inese.bartusevica@inbox.lv Latviešu valodas un literatūras MA Skrundas vsk.
Inese Pickaine 28632715, i.pickaine@inbox.lv Ķīmijas, bioloģijas MA Skrundas vsk.
Aiva Čehoviča 29106662, aivacehovica@inbox.lv Mājturības un tehnoloģiju MA (meitenēm) Skrundas vsk.
Agita Dēvica 26978469, adza1969@inbox.lv Vizuālās mākslas MA Skrundas vsk.
Inita Ozola 29633207, intini@inbox.lv Mūzikas MA O. Kalpaka Rudbāržu psk.
Dzintra Liekmane 28292709, dzliekmane@inbox.lv Vēstures un sociālo zinību MA Nīkrāces psk.
Vaclovs Svažs 29844457, vacis3103@inbox.lv Sporta MA O. Kalpaka Rudbāržu psk.
Iveta Labunska 26353621, ivetala@inbox.lv Sākumskolas MA O. Kalpaka Rudbāržu psk.
Agris Druvaskalns 26773763, sirga14@inbox.lv Fizikas MA Skrundas vsk.
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv