Vārda dienu svin: Ludmila, Laimdots, Laimiņš
   


Jaunatnes aktualitātes

"Esi savas nākotnes arhitekts"
Ievietots 21.04.2017 09:49:13

19. aprīlī Skrundas kultūras namā svinīgā pieņemšanā tika sveikti Erasmus+ programmas projekta "Profession Challenge in Europe – Be the Architect of your Future" dalībnieki. Projektā piedalās Skrundas vidusskola kopā ar partneriem no Polijas, Bulgārijas, Kipras, Lietuvas un Turcijas.

 

Viesi Skrundas kultūras namā tika sagaidīti ar muzikālu sveicienu skrundenieces Artas Annas Buķeles izpildījumā. Pēc prezentācijas par Skrundas novadu domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece pateicās katras ārvalstu delegācijas pārstāvjiem par dalību projektā un Skrundas vidusskolas skolēnu laipno uzņemšanu apmaiņas vizīšu laikā.

Projekta dalībnieki ir skolēni vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Apmaiņas vizītēm uz partnervalstīm pieteicās Skrundas vidusskolas 24 skolēni, uzņemoties pienākumu pieņemt savās mājās kādu no partnervalstu skolēniem. Projektā brīvprātīgi līdzdarboties pieteicās 13 Skrundas vidusskolas skolotāji, to skaitā direktors un direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā.

Vairāk informācijas par projekta gaitu – Skrundas vidusskolas mājaslapā: http://skrundasvidusskola.lv/category/projekti/erasmus-ka2

Informāciju sagatavoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Foto: Sandris Kuzmickis

komentāri 0

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv