Skrunda
Lēnu baznīca
Rudbāržu raķešu bāze
Gobdziņu klintis
Ātraiskalns
Rudbāržu dzirnavas
Nīkrāces pakalpojumu pārvalde
"Garīkas"
Piensaimniecības muzejs
Vormsātes muiža
Avots
Rudbāržu muiža
Rudbāržu baznīca
Raņķu pakalpojumu pārvalde
Rudbāržu pakalpojumu pārvalde
Lēnu muiža
Oskara Kalpaka piemiņas vieta
Sudmalkalnu (Nīkrāces) akmens
Šķērveļa akmens
Zoslēnu atsegumi
Skrundas armijas pilsētiņa
"Gāznieki"
"Vilki"
"Lapsas"
Piemineklis "Pieta"
"Ventas"
Dainu melnalksnis
Raņķu pilskalns
Namdaru pilskalns
Vormsātes pilskalns
Imuļu (Lēnu) pilskalns
Nīkrāces (Upenieku) pilskalns
Jaunmuižas pamatskola
Skrundas profesionālā vidusskola
Mūra tilts pār Klūgu
Nīkrāces pamatskola
Rudbāržu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs
Z/S "Valti"
"Zantiņi"
H.Liepiņa piemiņas vieta
"Piena muiža - Berghof"
"Kalnakrogs"
"Slugas"
"Varkaļi"
"Kamenes"
Radiolokācijas stacija "Dņepr"
Radiolokācijas stacija "Darjal"
"Rančo krodziņš"
"Mailītes"
"Valki"
Zvanu tornis
Raņķu dzirnavas
"Vecvanagi"
"Rudbāržu baronu kapi"
"Represēto akmens"
Dzeldas pilskalns
Briņķu ezers
Lēnu dzirnavas