Vārda dienu svin: Ziedonis
   


Komisijas

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA
Inga RENCE–REMTE – komisijas priekšsēdētāja
Benita LIELĀMERE
Normunds DANENBERGS
Eva NUDIENA
Ints FOLKMANIS
Ritvars STEPANOVS
Gunita OZOLIŅA

ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDU KOMISIJA (NOLIKUMS)
Loreta ROBEŽNIECE – komisijas priekšsēdētāja
Guntis PUTNIŅŠ
Inga FREIMANE

PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS UN IZNOMĀŠANAS KOMISIJA (NOLIKUMS)
Loreta ROBEŽNIECE – komisijas priekšsēdētāja
Normunds DANENBERGS
Rudīte KRONLAKA
Dace BUĶELE
Valdis DANENBERGS

IEPIRKUMU KOMISIJA (NOLIKUMS)
Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs
Dace BUĶELE
Kaspars DZENIS
Benita LIELĀMERE
Ēriks PACULS
Andris Vilnis SADOVSKIS

CEĻU FONDA KOMISIJA
Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs
Benita LIELĀMERE
Ritvars STEPANOVS
Ainars PIĻECKIS
Dzintra VEĢE

PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA APSAIMNIEKOŠANAS KOMISIJA (NOLIKUMS)
Ritvars STEPANOVS
Dzintra VEĢE
Benita LIELĀMERE
Guntis PUTNIŅŠ
Kaspars DZENIS
Uldis ZARIŅŠ

DZĪVOKĻU KOMISIJA (NOLIKUMS)
Anda VĪTOLA – komisijas priekšsēdētāja
Inga FREIMANE
Normunds EIHE
Benita LIELĀMERE
Dzintra VEĢE
Uldis ZARIŅŠ
Aldis BALODIS

SKRUNDAS PILSĒTAS ZEMES KOMISIJA
Loreta ROBEŽNIECE – komisijas priekšsēdētāja
Normunds DANENBERGS

PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA
Eva NUDIENA – komisijas priekšsēdētāja
Normunds DANENBERGS
Rudīte KRONLAKA
Inga FREIMANE
Mārcis JAUNARĀJS

ARHĪVA EKSPERTU KOMISIJA (NOLIKUMS)
Rudīte KRONLAKA – komisijas priekšsēdētāja
Dace GRĀVELE
Inga FREIMANE

POLITISKI REPRESĒTO LIETU KOMISIJA
Inga FREIMANE – komisijas priekšsēdētāja
Benita LIELĀMERE
Aldona ZĪDERE

Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas komisija Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Liepziediņš"
Inga FLUGRĀTE
Rudīte KRONLAKA
Dzintra EGLĪTE
Anda VĪTOLA
Daina VEITA

SKRUNDAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA
Inga FLUGRĀTE
Ruta NEILANDE
Iveta GRĀVELSONE
Māris BENEFELDS
Uldis FREIMANIS
Eva NUDIENA
Rudīte KRONLAKA

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA
Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs
Gunta FREIMANE
Harijs AIGARS
Rihards VALTENBERGS
Rudīte KRONLAKA

DARĪJUMU AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA (NOLIKUMS)
Normunds DANENBERGS – komisijas priekšsēdētājs
Zane EGLĪTE
Ainars PIĻECKIS
Rihards VALTENBERGS
Inga FLUGRĀTE

SKRUNDAS NOVADA PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ KOMISIJA (NOLIKUMS)
Vineta CĀZERE – komisijas priekšsēdētāja
Daina ĀBELE
Inga PUMPURIŅA
Rita BRŪDERE
Inga FLUGRĀTE

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv