Vārda dienu svin: Ziedonis
   


Komitejas

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Gunta STEPANOVA - priekšsēdētāja
Aldis ZALGAUCKIS
Loreta ROBEŽNIECE
Aivars SEBEŽS
Zigurds PURIŅŠ
Ainārs ZANKOVSKIS
Juris JAUNZEMS

Attīstības komiteja
Ivars GRUNDMANIS - priekšsēdētājs
Aldis BALODIS
Aivars SEBEŽS
Ivo BĀRS
Rihards VALTENBERGS
Juris JAUNZEMS
Ainars PIĻECKIS

Finanšu komiteja
Loreta ROBEŽNIECE - priekšsēdētāja
Aldis ZALGAUCKIS
Ivars GRUNDMANIS
Gunta STEPANOVA
Rihards VALTENBERGS
Juris JAUNZEMS
Gunārs ZEME
Ainārs ZANKOVSKIS
Aldis BALODIS
Andris BERGMANIS
Andris Vilnis SADOVSKIS

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv