Vārda dienu svin: Mirdza, Žanete, Žanna
   
Brīvie pieejamie dzīvokļi

Pašvaldībai piederošie, dzīvošanai derīgie dzīvokļi uz 01.07.2017.

Nr.p.k. Adrese Istabu skaits Platība, m2 Labierīcības
1. "Pumpuri"-9, Skrundas pag. 3 63,6 Ūdens, kanalizācija, atsevišķa centrālā malkas apkure
2. "Pumpuri"-13, Skrundas pag. 2 49 Ūdens, kanalizācija, atsevišķa centrālā malkas apkure
3. Parka iela 1-7, Rudbāržos, Rudbāržu pag. 2 47,2 Ūdens, kanalizācija, gāze, centrālā gāzes apkure
4. Jubilejas iela 4-12, Rudbāržos, Rudbāržu pag. 3 65,7 Ūdens, kanalizācija, gāze, centrālā gāzes apkure
5. Jubilejas iela 4-18, Rudbāržos, Rudbāržu pag. 4 82,8 Ūdens, kanalizācija, gāze, centrālā gāzes apkure
6. Ziedu iela 4-8, Dzelda, Nīkrāces pag. 2 38,5 Ūdens, kanalizācija, lokālā malkas apkure
7. Ziedu iela 4-12, Dzelda, Nīkrāces pag. 2 47,7 Ūdens, kanalizācija, lokālā malkas apkure

Kontaktpersonas:
Inga Freimane
Tel. 63350451, 26668902
E-pasts: inga.freimane@skrunda.lv

Uldis Zariņš
Tel. 63331258, 28009972
E-pasts: uldis@sks.lv
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv