Vārda dienu svin: Ziedonis
   


Saistošo noteikumu projekti

Saistošo noteikumu "Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”" projekts un paskaidrojuma raksts
Saistošo noteikumu "Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi" projekts un paskaidrojuma raksts
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv